Bu Blogda Ara

8 Haziran 2008 Pazar

MEHDİ'NİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

SOYU (NESEBİ)
Hz. Ali'nin (r.a.) rivayetine göre Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Kıyametin kopması için zaman da sadece bir günden başka vakit kalmamış da olsa Allah (c.c.) benim Ehl-i Beytimden bir zatı (Mehdi'yi gönderecek.)
Sünen-i Ebu Davud, 5/92
Hz. Ali (r.a.) den rivayet edilmiştir; Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu: El-Mehdi , bizden Ehl-i Beyt'tendir.
Said b. el Müseyyeb (r.a.) dan, Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu: Mehdi, kızım Fatima'nın neslindendir.
Sünen-i Ibn Mace, 10/348
Mehdi ile müjdelenin. O Kureyş'ten ve Ehl-i Beyt'imden bir kişidir.
Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman , 13
İbnu Mes'ud: "Resulullah yahut da şöyle buyurmuştu der: "...Ehl-i beytimden birini, ki bu zatın ismi benim ismime uyar, babasının ismi de babamın ismine uyar. Bu zat, yeryüzünü, -eskiden cevr ve zulümle dolu olmasının aksine- adalet ve hakkaniyetle doldurur."
Tirmizi, Fiten 52, (2231, 2232)
Bütün peygamberler birbirinin neslindendir. Mehdi (a.r.) de bu nesilden gelmektedir. Halk arasında bu nesilden gelenlere Seyyid denmektedir.
İşari manada ayet mealleri: 2/128- "Rabbimiz, ikimizi sana teslim olmuş (müslümanlar) kıl ve soyumuzdan sana teslim olmuş (müslüman) bir ümmet (ver). Bize ibadet yöntemlerini (yer veya ilkelerini) göster ve tevbemizi kabul et. Şüphesiz, Sen tevbeleri kabul eden ve esirgeyensin."
3/33- Gerçek şu ki, Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti;
6/87- Babalarından, soylarından ve kardeşlerinden, kimini (bunlara kattık); onları da seçtik ve dosdoğru yola yöneltip-ilettik.

GÜZEL OLMASI
O (Mehdi) güzel bir delikanlıdır, güzel yüzlüdür. Yüzünün nuru başına ve saçlarının siyahına kadar yükselir.
Mehdilik ve Imamiye, 153 (Ikdüd, Dürer'den)
Yüzü parlayan yıldız gibi nurludur.
El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 33 Kitab-ül Burhan Fi Alamatil-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 22
İşari manada ayet mealleri: 12/31- (Kadın) Onların düzenlerini işitince, onlara (bir davetçi) yolladı, oturup dayanacakları yerler hazırladı ve her birinin eline (önlerindeki meyveleri soymaları için) bıçak verdi. (Yusuf'a da:) "Çık, onlara (görün)" dedi. Böylece onlar onu (olağanüstü güzellikte) görünce (insanüstü bir varlıkmış gibi gözlerinde) büyüttüler, (şaşkınlıklarından) ellerini kestiler ve: "Allah'ı tenzih ederiz; bu bir beşer değildir. Bu, ancak üstün bir melektir" dediler.


OMUZUNDA NÜBÜVVET MÜHRÜ VARDIR
Mehdi'nin omuzunda peygamber efendimizdeki nübüvvet mührü bulunacaktır.
El-Kavlu Fi Muhtasarr Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar,41
Omuzunda peygamberin alameti vardır.
Kıyamet Alametleri,165 Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman 23
Omuzunda peygamberin nişanı vardır.
Kıyamet Alametleri,163
Hadis-i seriflerden anlasilacagi üzere Hz. Mehdi'nin iki omuzu arasında Resulullah (s.a.v.) efendimizdeki gibi aşikare görülebilecek bir nübüvvet mührü olacaktır.
Cabir b. Semüre'den (r.a.) rivayet edilmiştir: Resullulah'ın (s.a.v.) mührü güvercin yumurtası kadar bir yumru idi.
Sünen-i Tirmizi,6/126
Abdullah b. Sercis 'ten (r.a.) rivayet edilmiştir. &İki küreği arasında sol küreği bölümü tarafinda üstü siğilleri andıran beneklerle dolu peygamber mührüne baktım.
İbni Kesir- Semail-i Resul,53
Ebu Saib b. Yezid 'den (r.a.) rivayet edilmiştir: Gözüm peygamberimizin (s.a.v.) iki omuzu arasındaki mühüre ilişti. Birden onun hacle (gerdek) düğmesi kadar olduğunu gördüm.
Sünen-i Tirmizi,6/126

RENGİ
Rengi arab rengidir.
Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman,24
Not: Arap ırkının ten rengi kırmızıyla karışık beyazdır.
Hz. Mehdi 'nin rengi arabidir.
(Kıyamet Alametleri 163) (El - Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar,29) (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman,24)
Esmer olacaktır.
Kıyamet Alametleri 163
Enes b. Malik (r.a.) Peygamberin (s.a.v.) rengi hakkında söyle dedi: Beyaz (renkli) idi. Fakat beyazı esmere çalıyordu.
Ibni Kesir, Semail-ür - Resul, 28
Esmerden (Siyahtan) maksat bembeyaz olmayıp az kırmızılığı ispat etmektir. Çünkü Resul-ü Ekrem Hazretlerinin rengi, hamamdan henüz yeni çıkmış ve kendisine kızıllık gelmiş olan bir beyaz kimsenin o andaki rengi gibidir. Yani Resul-ü Ekrem Hazretlerinin mübarek rengi, kırmızı ile karışık nurani beyaz idi.
Ibni Kesir, Semail-ür - Resul, 28
Güneş ve rüzgarların tesiri ile vücuda gelen renge kırmızıya çalan renk; esmer, hiç güneş yüzü görmeyen elbise altındaki tenin rengine de parlak beyaz renk denir.

ENDAMI
Hz. Mehdi 'nin boyu, posu sanki Beni İsrail ricalindedir.
El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 36 29
Cismi, İsrail cismidir.
Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 24
Mehdi sanki Beni İsrail 'den bir adamdır. (Tavrı onlara benzer yani heybetli ve acar.)
Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 23 30

BOYU
Mehdi, orta boylu olacaktır.
Kıyamet Alametleri El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 41
Enes B. Malik rivayetler buyurdu ki : Resulullah (s.a.v) orta boylu idi.
Bilindiği gibi hadiste geçen Rab 'a kelimesi normal ve orta boylu demektir. Fakat normal boy için uzun olan şahsa göre bir sınır vardır. Çünkü boyun sahibi kendi karışı ile yedi karış kadar olan boya normal boy denilir.
Tirmizi, Semail-i Serif, 15

YAŞI
Yaşı 30 ile 40 arasında olduğu halde gönderilecektir.
Mehdi benim evlatlarımdandır. 40 yaslarındadır.
El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 41
40 yaşındadır. Diğer bir rivayete göre 30 ile 40 yaşındadır.
Kıyamet Alametleri, 163

SAKALI
Sakalı bol ve sık olacaktır.
El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 23
Sakalı sıktır
Kıyamet Alametleri, 163

Hiç yorum yok: