Bu Blogda Ara

27 Mayıs 2008 Salı

KUR'AN'IN FIZIK MUCIZELERI


Kur'an'in bilimsel mucizeleri saymakla bitmez. Süphesiz bunlarin fark edilmeleri için engin bir fizik bilgisine ihtiyaç vardir. Zaten evrenin yaradilisindaki saheser san'at, bir yandan âhengi, bir yandan matematik ve fizikle ihtisami sergilemektedir.

Bu gerçek açidan bakinca fizik Allah'in bir kader sistemidir. Bazi kit düsüncelilerin sandigi gibi fizik. Bir madde ilmi degil, evren nizamidir. Çesitli kitaplarimizda, bir çok âyetlerin yorumunda, bu fizik inceliklere degindik.

Bu kitabimizin konusu içinde evrendeki temel fizik yasalarini dile getiren 4 âyeti açiklamak istiyorum.

Bu gün, modern fizigin en zirvedeki bir bilim adamina sorsaniz.

— Evrendeki en önemli fizik yasalari hangisidir? Deseniz, verecegi cevap:

1. Parite (zid esler) gerçegi,

2. Gravidasyon ve jiroskobik hareket,

3. Black Holes olayi,

4. Zaman kavrami ve tachyonlar olacaktir.

Iste biz, Kur'an'in fizik mucizeler bölümünde bu 4 önemli olayi açiklayan 4 âyetin yorumunu verecegiz:

A) PARIE GERÇEGI VE KUR' AN

Modern fizigin temel gerçeklerinden biri Parite (Fr.); Parity (ing.) dir.

Tüm varliklarin zit esler halinde birlikte yaratilisini ifade eden bu kural, tüm fizik olaylarin temelinde yatan bir gerçektir.

Parite'yi günlük hayatimizda kabaca elektrigin müspet-menfisinde, miknatisin kuzey ve güney kutuplarinda fark ederiz.

Günümüzün fizik bilginleri Cari David Anderson'un pozitronu kesfetmesini fizik bilimleri açisindan doruk noktasi sayarlar. Zira bu sayede günümüzün en büyük 5 fizikçisinden biri sayilan Dirac Parite gerçegini bulmustur.

Dirac söyle demektedir: Bir kuant (enerji birimi) belli bir yönde mekân ilgisi kurar, bir spin (uydu hareketi) hareketi yaparsa zid yönde ayni vasifta baska bir kuant dogar.

Yani her varlik zid ikizi ile birlikte dogar. Bu çift olusun en ünlü örnekleri:

Elektron zid ikizi pozitron,

Proton zid ikizi anti proton.

Nötron zid ikizi anti nötron,

Nötrino zid ikizi anti nötrino,

Madde ve anti madde kavramlarina yol açan her gerçegin saptirilmis, abartilmis hayali yönleri, fizik ve dolayisiyla konumuz disindadir.

Simdi bu temel bilginin isigi altinda Yâsin Sûresinin: 36 nci âyetini okuyalim: (Sûre 36, Âyet 36):

“O Subhan ki,

her seyi çift yaratmistir;

arzin çikardiklarindan

ve nefslerinizden

ve daha nice bilmediklerinizden...

Âyeti biraz daha açarsak:

O Allah subrandir (her türlü kayittan münezzehdir). Her varligi ise çift yaratmistir. Bu çift yaratilma olayini âyet üç noktada özetliyor:

a) Arzin bitirdiklerinden,

b) Kendi nefslerinizden,

c) Daha nice bilmediklerinizden çift yaratmistir.

Çift (Ezvac) deyiminin Latince karsiligi Parite’dir. Nitekim âyetin ikinci maddesi çift kavramina insanin örnek verilmesi ile zid esler kast edildigini (Erkek-Disi) vurguluyor.

Ayet yalniz (a) ve (b) yi kapsasa idi; ki normalde akla böyle olmasi gelir; o zaman, parite gerçegi ile ilgi kuramayacaktik.

Hâlbuki âyetin basinda, «her seyden çift yarattik» diye basliyor ve (c) sikkinda «daha nice bilmedikleriniz- den çiftler (zid esler) yarattik» buyuruyor.

Özellikle «arzin çikardiklarindan baska daha nice esler yarattik» buyrulmasi ve bunlarin «nice bilinmeyenler» tanimi ile vurgulanmasi, çok açik ve net bir sekilde parite gerçegini beyandir.

Ikinci maddede «arzdan çikanlar, arzdaki çiftler disin da bilmediginiz nice çiftler yarattik» diye buyrulmasi. Parite gerçeginin evren içinde geçerli oldugunu bildiriyor; ki modern fizikdeki parite de bu istikamettedir.

Arzin çikardiklarindan kasdin bitki olmadigi asikârdir. Eger öyle olsaydi baska deyim gelecekdi. O halde âyet parite gerçegine tam bilimsel bir tanim getiriyor. Söyle ki siz zid esleri 3 grubda göreceksiniz:

a - Nefslerinizdeki çiftler (zid esler); bu hüküm canlilar için geçerli paritelerdir.

b - Arzdaki gördügünüz çiftler (zid esler); iyonlar, elektriksel ilgiler, manyetik kutuplasmalar; yani maddenin kaba yapisindaki tüm çift esler olaylari.

c - Bilmediginiz ve arza özel olmayan parite ilgileri; ki bunlar bugün için bildigimiz kadari ile:

1 - Kuantin manyetik eksenlere göre çift yönde spin ilgileri.

2 - Enerjinin emilip salinma olaylari, Bu gerçegi henüz laboratuarlara getirebilmis degiliz; ancak uzayda Quasar ve Black Holeslerde görebiliyoruz.

3 - Cazibe ile ona karsi gelen Jiroskobik dönme kuvveti.

4 - Boyutlar arasindaki çift oluslar; özellikle zaman boyutu ile diger boyutlardaki zid eslikler (Kaziref ve Einstein teorileri) ve daha nice bilmedigimiz çiftlerin sirri. Âyet-i Kerimenin hikmetleri elbette bunlardan ibaret degildir.

Bunlardan bir iki örnek vermek istiyorum. Konumuz disi olmasina ragmen Kur'an'daki bir âyetin ne genis kapsamli oldugunu göstermek açisindan bu ek açiklamayi gerekli gördüm:

Arzin çikardiklari çiftler; yani zid eslerin kapsaminda birbirine benzeyen zid kökenli elementler özellikle önemlidir. Bu çift olus sirri birçok yönlüdür.

Meselâ tam zid karakter açisindan metal ve ametaller söz konusudur.

Zahirde çok benzemesine karsilik fizik karakterleri tam tersidir. Bizmutla demir gibi. Biri manyetik kuvvetleri yaklastirir digeri uzaklastirir.

Diger taraftan nefslerimizdeki çift yapi da birçok yönden zid es niteligindedir. Meselâ tam ters karakter çizgisi açisindan cesaret ve korku, zulüm ve merhamet gibi.

Bazi karakterler ise tamamen benzer görünümdedir. Fakat tarzlari ziddidir. Riya ve müdara (bir çesit hos görü tarzi), vahset ve cesaret gibi.

Bu âyet, baslangicinda emrettigi gibi, benzersiz olusu, ziddi ve benzer esi olmayisi, yalniz Allah'a has bir hikmet saymaktadir (Subhanellezi). Yaratilanlar ise çesitli açilardan çift; yani benzer zidlari temsil etmektedir. Acaba yaratilmalarindaki bu çift olus sirrinin hikmeti nedir?

Sure-i Ihlâs bahsinde açiklayacagim veçhile ahadiyyet ve küfüv’ü olmamak Allah'a has bir özelliktir. Bu özelligin tersi, tüm kurallarin temel karakteridir. Yani:

a - Birçok olmak,

b - Ziddi ve es dengi olmak, iste çift yaradilisin temel hikmeti budur. Parite teorisindeki fizik olayin nedeni de bir yerde ayni hikmetten dogmaktadir.

Evrendeki büyük manyetik gerilim mekân kanalina spin (peyk dönmesi) yapan bir kuant, eylemine karsi bir eylem koymakta ve zid esini dogurmaktadir.

Black Holes'in durumu ile bir baska mekânda her Black Holes'e karsilik bir Quasar varligi, yine yaratilisin bu zid esler ilkesini dogrulamaktadir.

B) GRAVIDASVON VE JIROSKOBIK HAREKET

Evrendeki tüm maddi varliklar, özlerinde mevcut cazibe gücüyle ayakta durur. Ne var ki, eger bir baska etki olmasa idi tüm madde evreni biri birine hizla yapisir, tek bir cisim haline gelirdi. Maddesel evrenin dengesi jiroskobik hareketin, itme gücüyle saglanir. Bu yüzden, tüm maddi varliklar, sonu gelmez bir dönme hareketini devam ettirir durur.

Elektron, atom çekirdegi etrafinda, günes, saman yolu ekseni etrafinda araliksiz dönmekte, böylece cazibeye (Gravidasyon) karsi koyarak hayatini sürdürmektedir.

Eger cazibe olmasaydi hareket eden bir cisim evrenin sonsuzluguna firlar kaybolurdu. Jiroskobik itme gücü olmasaydi bir kitleye yapisir yok olurdu.

Ilerde bahislerde de görecegimiz gibi, maddi evrenin yaratilisindaki parçaciklar teorisi, bu iki gizli kudreti maddi evrenin var olma sarti kabul etmektedir.

Simdiye kadar Gravidasyonu; yani cazibeyi geregince tanimlamak mümkün olmamistir.

Kur'an, cazibe için Jiroskobik itme gücünün ziddi anlamina gelen bir tanim getirmistir. Bundan güzel bir fizik kavrami olamaz.

Sûre-i Tekvir (81), Âyet 15:

Fela uksimu bi'l Hünnes

Yok artik, Hünnes’e kasem ederim (Ondan daha örnek isaret olamaz).

Hünnes'den önemli misal olamaz. Burada Hünnes'in iki anlami vardir: Tek basina Hünnes, pusan içine çekilendir. Ancak, lûgatta Hünnes, harekete kiyas edilerek kullanilirsa; tersine hareket ederek içine büzülme anlamina gelir. Nitekim bu âyetten sonraki âyet, açikça akici bir orbit hareketten bahsetmektedir (Ayni sure Âyet–16):

El Cevaril Künnes

Künnes: Bir hareketin amaci, güzergâhi, yörüngesi, orbiti, mekân çizgisi demektir.

Âyetin anlami: Mahrekinde hareket edene demektir ki; tam anlami ile Jiroskobik hareket gücünü tarif etmektedir. O halde iki âyet birlikte: Özüne dönüp pusan kudrete (Gravidasyon-cazibe) ve mahrekinde akip gidene kasem ederim seklinde çevrilir.

Burada ve Kur'an'da sik sik «Kasem» deyimi geçmektedir. Baska lisanlarda pek karsiligi olmayan «Kasem» tanimini açiklamak isterim.

Kur'an'da ve genelde Arapça'da Kasem yemin demektir. Iki tarzda geçer, ya bizzat kasem kelimesi ile veya cümlenin basina (ve) harfini alarak. Ancak Arapça'daki bu tarz Kasemler bizim lisanimizdaki yemin kavramindan farklidir.

Arap Edebiyatinda Kasem, özellikle sahit ve delil anlaminda kullanilir, Vallahi demek dahi, Allah'a yemin ederim degil, Allah sahit olsun demektir.

Yine Arap Edebiyatinda birçok önemli konularin anlatilmasinda bilimsel gerekçelere Kasemle baslanir. Kur'anda Kasem genellikle bilimsel gerçeklere örnek anlamindadir. Allah bir emri verirken, yildizlarin, günesin nizamini delil göstermek, bu gerçekleri vurgulamak için Kasem sözcügünü kullanir.

Iste bu âyette de Allah, sûre içinde kiyamet olayini anlatirken evrendeki en önemli fizik yasasini örnek bir anlamda sahit gösteriyor. Yani mahser nasil olabilir ki? Sorusuna otomatik bir cevap olarak maddi evrenin en büyük fizik yasasini örnek gösteriyor:

Cazibeye (Gravidasyon) ve jiroskobik hareketin itme gücü gerçegine Kasem ederim, buyuruyor.

“Fela uksimu” ile perçinlenmis Kasem deyimleri, çok büyük gerçekler için kullanilir. Ayetin böyle baslamasi, gösterilen örnegin evrendeki en önemli olaylardan biri oldugunu göstermektedir. Ve de, fizik ilmi bu sirri bugün aynen kabul etmektedir.

Iki Âyet-i Kerimede bes kelime içinde bildirilen bu önemli fizik yasasinin inceliklerini yine bu bes kelime için de bulmak mümkündür:

a - Evren dengesini simgeleyen iki önemli olaydan; yani Gravidasyon ve Jiroskobik hareketten önemli ve asil olani cazibedir (Gravidasyon). Bu yüzden âyet önce Hünnes'i zikretmistir.

b - Cazibe gerçegini kavramak mümkün degildir. Ancak onun, hareket enerjisinin iten sirrinin tersine bir kavram içinde sezilmesi gerekmektedir ki, âyet önce tamamen bilinmez olan Hünnes' i zikrederek sonra mahrekteki bu hareketin; yani jiroskobik hareketin tersi kavram olan Gravidasyona yaklasimimizi saglamaktadir.

c - Bugün yer yüzünün tüm fizik laboratuarlari Gravidasyonun sirrini çözmek istemektedir. Hâlbuki Kur'an bu sorunun cevabini 15 asir evvel vermistir.

Hünnes: yani pusan, kendi içine ters bir hareket eylemiyle dönen kudrettir.

Iste, kiymetli okuyucularim, Kur'an'in en önemli mucizevî hikmetlerinden biri; ciltlerce kitaplarin ifade edemeyecegi gerçekleri kendi sistemi içinde birkaç kelime ile anlatmis olmasidir.

Kur'an'in ilâhi kitap olusundaki hikmet böylesine açiktir.

Kur'an âyetleri arasinda öyle hükümler vardir ki, onlarin uygulanmasini zor saniriz. Hâlbuki gün gelecek bu hükümler beseriyeti içine düsecegi çikmazdan kurtaracaktir. Bu âyetle Arapça deyimler arasindaki baglantiyi bir kez daha vurgulamak istiyorum.

16 nci âyetteki Elcevaril kelimesi temel yorum maddesidir; zira Elcevaril, mutlaka belli bir güzergahta tekrarlanan hareketi temsil eder. Künnes bu hareketi yürüten faildir. Kesinlikle Jiroskobik hareketi temsil etmektedir. 15. âyetteki Hünnes kelimesi Elcevaril kelimesine kinaye hareketin tersi, kendi içinde pusma, tersine hareket demektir ki tam anlami ile Gravidasyonu temsil etmektedir.

Fela Uksimu bi'l Hünnes

El Cevaril Künnes

Iste bu harikalar harikasi fizik yasalar toplulugu, bu iki: kelimede gizlidir.

Hiç yorum yok: