Bu Blogda Ara

24 Mayıs 2008 Cumartesi

ŞEYTAN - Şeytanlaşmış İnsan


“Armageddon”, İsa döneminin adı. İsa ölünce de bir süre Dünya, Cennet gibi gidecek... Daha sonra da ŞEYTAN öldürülünce, yerini İNSANLAR alacak! Bir tek kişi bile Allah diyemeyecek ve kıyamet kötüler üzerine kopacak. İsa şeytanı öldürecek. Şeytanın yerini İNSAN alacak. "İnsan kendine niye karşı koysun?" ŞEYTAN da kendine karşı koymuyor ki! İnananların tamamını bir "Rüzgar" usulce ve can çekiştirmeden öldürecek (Nötrino rüzgarı). Bütün müminler kolay ölecek. Sadece mümin olmayanlar bu ŞEYTAN vesvesesini kendilerine DEVRALACAKLAR. Yani kendileri şeytan olacaklar. Daha sonrası Tekvir ve İnşikak Sureleri’nde yazılı.

Benim yazdığım-istisnasız herşey- ZATEN ayettendir. Kömür gibi... Kömür YANINDA petrol de vardı. Bunu nereden anladığıma ilişkin, şimdiye kadar tüm YÖNTEM BİLİMİMİZİ çok iyi izlemiş olmanız gerekir. Örneğin: NÖTRİNO bozonları ve w parçacıkları... Bunların zayıf nötr akımlar olduğu...

Şeytanın ömrü, ayetlere dikkat ederseniz, "Belli bir DÜNYA süresi" olarak verilmiştir. Şeytan NASIL ÖLECEK? Kıyametle mi? Ayete bakarsanız, Şeytan kötülük yapmak için bir mühlet ve yetki ister, bu yetkiyi Allah verir. NEREYE kadar? Ayete bakınız, şeytanın DÜNYA’DA öleceği ve daha sonra "SİCCİN" denen bir Cehennem’e ebediyen konacağı biliniyor. Şeytan cinlerdendir. Cinler de ölür/öldürülür. Cinler + yüklü veya - yüklü (İfrit gibi) elektron-pozitron gibi bir ailedendir. Ama bunların yüksüz (nötr) olanı da vardır. Cinlerin + ve - olması onun FERMİON, yani ışıyan yüklü ve maddi parçacık olduğunu, ışıyan/ısıyan kuant olduğunu, ölçülebilir olduğunu gösterir. Ama YÜKSÜZ elektron olur mu? Elbette FERMİON olarak OLMAZ! Fakat bozon (Bosone) olarak ELBETTE olur.

Fermionlar PARÇACIK/DALGACIK özelliğindeki maddi kuantların adıdır. Bozonlar ise "Maddeleşmezler". Işımazlar (Virtüel kuantlardır). Yüksüzdürler (Her aracı parçacık kuşkusuz yüksüzdür). Burada anlatmak istediğim şu: CİNLER fermiondur/elektrik yüklüdür, görünür varlıklardır. Ama AYNI aileden ŞEYTAN BOZONDUR. Hiç görünmez. Maddi değildir. Sadece kuvvet alanını taşır. Yani siz ALANI hissedersiniz. Bir cin görmezsiniz. Bir "Şey rüzgarı" hissedersiniz. O şey rüzgarının adı, elektronun/pozitronun/muan/Taon vb.nin bıraktığı NÖTRİNO'dur. Onun Kur'an'daki adı VESVASİL'dir, vesvesedir. Nötrinolar herşeyin içinden geçer giderler. Ama yine de rüzgarı vardır. O rüzgarı İNSAN hisseder >>> çünkü insanda (Aura denen) bir biyoelekromagnetik ALAN ışıması vardır. Bunun adı da “nefs”tir.

NEFS denen bu ELEKTRİK beden şudur: Bedenimiz ışıktan yavaş (madde) ve karşıt bedenimiz (Takyon beden/bilinç/ruh) ise ışıktan hızlıdır. Ve TAM arada ışık hızında duran BİZİM NEFSİMİZ vardır. Yani nefsimiz IŞIK HIZIYLA bizi kuşatmıştır. (Elektronun hızla proton/beden çevresinde dönmesi ile aynı) Yani nefsimiz CESEDİMİZE lokalize olmuştur. Zaten elektron da HİDROJEN atom çekirdeği olan PROTONUN nefsidir. Hantal bir çekirdeğe karşılık, cevval/seyyal, ne zaman nerede olduğu ve hızı bilinmeyen/belirsiz bir elektron BULUTU vardır. İşte bizim NEFSİMİZ bizi böyle kuşatmaktadır.

NEFS denen şey >>> CİN BEDENİDİR (salt enerjidir). O halde Cinler >>> CESETSİZ/MADDESİZ SAF KİRLİAN HOLOPLAZMASIDIR. Demek ki NEFSİMİZ CİNLER'de olan ORTAK bir yapıdır. Meleklerin (ışıktan hızlı oldukları için) ne cesedi ne nefsi vardır. Cinlerin NEFSİ vardır fakat CESETLERİ / bedenleri yoktur. İnsanların hem bedeni hem nefsi vardır.

Bunu anladıktan sonra şunu ekleyebilirim: NEFSİMİZ (cin bedenimiz) DOĞA L olarak "NÖTRON rüzgarından" etkilenebiliyor. Vesveseyi alabiliyor. İkinci olarak: Her insan “VESVASİL HANNAS! Elleziyuvesvisu fisudirinnasi Minel CİNNETİ ven NAS”!

Şimdi açıklayalım: İnsanda doğal olarak CİN kabuğu var >>> Cinde zaten var. Yani NEFS illa ki HANNAS denen şifreye sahip. İlla ki vesvese verenden (Hannas)'dan etkileniyor. Han+NAS sizce ne demek? İkiye ayırdım ki kolay olsun! HEM CİNDE olan HEM İNSANDA olan demek, ortak paydamız NEFS demek! İnsan ve Cin cemaatinin (madde ve enerji insanların) tümüne CİNNAS (cin+nas) deniyor. Ortak paydalarına da HAN+NAS deniyor. Nefs... Cinlerdeki bedenin adı bizdeki NEFS denen bedenin ta kendisi... İnsanlar zaten YAVAŞ giden cinlerdir. Cinler de hızlı giden insanlardır. İkisi aynı şey! Ve ortak payda NEFS'den başka bir şey değil!

“VESVASİL HANNAS! Elleziyuvesvisu fisudirinnasi” demiştim. VESVASİL HANNAS >>> NEFSİMİZ DOLAYISIYLA açık olduğumuz BOZON rüzgarlarının ayartmaları, fısıltıları Elleziyuvesvisu = Vesvese /zayıf nötr akımlar/rüzgarlar veren ve alan. Bunu yapan KAYNAK, ister CİN'den olsun, ister NAS >>> İNSAN'dan olsun! ŞEYTANLAŞMIŞ İNSANLAR deniyor orada görüyorsunuz değil mi?

İşte sorunun bir yanıtı çıktı: Şeytanlaşmış insanlar!
Şimdi Şeytanın ÖLÜMLÜ olduğuna ilişkin AYETLERİ biliyorsunuz. Bunlar Allah ile cebelleştiğinde, intikam istediğinde, Ademoğlu zürriyetine can düşmanı olmayı yemin haline getirdiğinde, benzeri ayetlerden hatırlayalım. O ayetleri yazalım lütfen...

A’raf 24: (Allah) Dedi ki: "Kiminiz kiminize düşman olarak inin. Yeryüzünde belli bir vakte kadar sizin için bir yerleşim ve meta (geçim) vardır."

Burada ŞEYTANIN öleceği resmen açıkça yazılıdır, bir zamana kadar... Ve 25. ayet bakınız ne diyor:
A’raf 25: Dedi ki: "Orada yaşayacak, orada ölecek ve oradan çıkarılacaksınız."

“Buyurdu ki onda yaşayacaksınız ve onda öleceksiniz ve ondan çıkarılacaksınız”. Dünya’da yaşayacaklar ve HER İKİSİ birden (insan ve şeytan) HER İKİSİ birden ÖLECEKLER. Kıyamette değil, DÜNYA’DA ölecekler (ki ölüyoruz) ŞEYTAN da ölecek! Ama şeytanı BİRİNİN öldürmesi gerekiyor. Kendi eceliyle ÖLEMEZ! Çünkü şeytanın zamanı BİR İLERİ BİR GERİ akmaktadır. Önce yaşlanıp, her cin gibi ölecekken, bu kez geriye doğru gençleşerek kovulduğu yaşa dönüyor, sonra yine düzgün olarak İLERİ gidiyor ve bu BİR GÜN ÖLDÜRÜLENE kadar böyle gidecek.

Şeytanın zamanın ileri geri gitmesi >>> BUNU BANA ŞEYTAN UNUTTURDU ayetlerinin sırrıdır. "ALLAH ŞEYTANA MÜHLET VERDİ/SÜRE TANIDI" demek, eğer normal bir cin gibi süre tanısaydı, zamanda hep ileri giderek son nefesinde yani-mesela-70 yıl sonra ölürdü. Ama İLERİ-geri bir CPT3 zamanında osilasyonik olarak yaşayıp ömrü olan 70 yılı milyonlarca yıl boyunca sürdürebiliyor. Yani ÖLÜMDEN AZ önce yeniden gençleşiyor.

Bir NÖTRİNOYU nasıl öldürürsünüz. Maddeye hayalet gibi davranır. Alfa (helyum çekirdeği), beta (elektron katod ışınları) ve Gamma (Foton), bunlar FERMİONDUR ve size çarpar ve resmen etkilenirsiniz. Ama size vereceğim şu seriye dtikkat ediniz!

1. NÖTRİNO akımları!
2. ÇEKİMCİ DALGALAR!

Bunlar vücudumuzu hiç taciz etmeden, bize değmeden (Vesvese tortusu dışında) HAYALET gibi geçip giderler. Bir hayaleti nasıl öldürürsünüz? İsa ŞEYTANI nasıl öldürür sizce?

Şimdi bilim ışığında ipuçlarımıza bakalım: Evren en başta İKİ İÇERİK ile yaratıldı. Biri MADDE (biliyoruz!), diğeri antimadde (Bu zamanda geri gittiği için Big Bang'den eksi 16 milyar geriye yani bizden 32 milyar yıl uzağa gitti)...

Şimdi madde ve antimaddeyi en küçük düzeyde inceleyelim: Elimizde bir elektron bir de antielektron (pozitron) olsun (veya proton, antiproton) Bunların zamanları gibi -hatta aynı nedenden- izotropik spinleri de TERSTİR, üçüncü bileşenleri terstir...

Şimdi büyük bir sır daha geliyor: Basit görünüyor ama aslında can alıcı: Madde >>> ANTİNÖTRİNO bırakır/yayar. ANTİMADDE ise >>> NÖTRİNO bırakıp yayar. Çapraz ürünü farkettiniz mi?

Bir sır daha! Antinötrino ZAMAN İÇİNDE GERİ gider (Anti-evreni hatırlayınız). Ve Nötrino ise zaman içinde İLERİ gider. (Evet elektron ürünü muon, taon, tau ürünü) Ancak yüklü kuantlar birbirini etkiler. Örneğin elektron ile pozitron birbirine rastlarsa, "pozitronium" denen bir süreç içinde birbirlerinin etrafında dönüp birbirlerini yokederler ve bir çift kuanta dönüşürler. Proton-Anti proton; nötron-Antinötron da böyle... Birbirlerine rastlarlarsa yok ederler.

Fakat iki hayalet var: Bunlardan biri nötrino diğeri antinötrino... Bunlar birbirlerini bulup YOKETMİYORLAR. (Nötron ve antisi birbirini yok eder, çünkü, içlerinde u ve d kuarkları vardır) Ama nötrino ve antinötrino içinde HİÇBİR şey yoktur. Annihilationları yoktur, birbirini yok edip "görünür bir çift fermiona" dönüşmezler. Onlar bozondur. Pekiyi bu durumda ne olur?

İpucu vereyim: Evrende nötrino ve antinötrino eşit sayıda var. Ve birbirlerini yok edemediklerinden birlikte yaşarlar. Evrende zaman ileri doğru akıyor (Termodinamik yönde). Nötrino'nun da zamanı İLERİ akıyor. Ama evrenin her yerinde fing atan ANTİNÖTRİNOLARIN zamanı TERS akıyor! Bu inceliğin şimdi farkına vardınız mı? (Bunlar hiçbir yerde ve hiç bir zaman yazılmamış ilk ve tek şeylerdir).

Evrende nötrinoların zamanı bizim gibi ileri akıyor ama evren dolusu antinötrinonun zamanı da TERSİNE akıyor. Ama bir arada varlar. Pekiyi zamanın EYLEMSİZLİK çatkısını nasıl beceriyorlar?

Sanal W bozonu ve w+, w- de var. Bunların tamamı elektro zayıf kuvvet diye birleşiyor ve bu tek bozonun adı Zo yani yüksüz Z bozonudur. Eski görüşte öyleydi. Şimdiki bozunmalar değişti (Higgs Bozonu üzerine gidiliyor). Çünkü metatron, burada biri bildiğimiz elektromagnetizma kuvveti diğeri de Zayıf çekirdek kuvveti olan bir çift kuvvet birleşiyor ve TEK KUVVET >>>> ELEKTRO-ZAYIF kuvvet oluşturuyor.

Enerjinin sakınımı yasasına göre: Bu birleşme dolayısıyla açığa bir enerji bırakılıyor. Bunların TAMAMI antinötrino. Şimdiki bilgilere göre: Dışarıya eğer güçlü çekirdek kuvvetinden bir parçacık bırakılsaydı, evrende her yerde gamma patlamaları olurdu. Ama zayıf çekirdek kuvvetinin, güçlü çekirdek kuvvetinin "denge ve tutunumu" gereği sessizce dışarı bırakıldığını biliyoruz. Pekiyi bu nötrino denen hayaleti bırakıyor ve BİZİ NEDEN etkilemiyor? Çünkü zamanda İLERİYE değil; zamanda GERİYE veriyor.

Bugün Cuma olsun! Bir fenomen olsun (süper nova patlasın). Bundan çıkan nötrinolar yarın Cumartesi’ye doğru ok yönünde giderken; antinötrinolar ise PERŞEMBE gününe doğru ENERJİyi boşaltıyorlar. Yani hayalet hikayesi iyice çetrefilleşiyor (Bunu böyle düşünün, w olayı terk edildi/edilecek).

Bir nötrino ile antinötrino nasıl bir arada "EYLEMSİZLİK çatkısı yaparlar? Bunu sormuştum. İki dalga birbirine rastlayınca DURAN dalga olmuyorlar mıydı? Eğer birbirine eşit (mesela ikisi de muon nötrinosu olan) değerde ve zıt yönde, aynı düzlemde karşılayan iki nötrino GARİP bir eylemsizlik çatkısı yaparlar: Duran dalga olmazlar ama, evrende O LOKALDEKİ zamanın akışına garip bir etki yaparlar. İkisi birbirine Neutrinodule denen bir etki ile bağdaşırlar. İkisi bir araya geldiğinde, birbirlerini BİR ZAMANDA ileriye BİR ZAMANDA geriye salıncak gibi ETKİ geçene kadar sallarlar.

Orada bulunan biri kuşkusuz çıldırırdı. Çünkü bir hatırlayıp bir unutacaktı. Şeytanın zamanı bir ileri bir geri akıyor derken bunlardan yola çıkmıştım. Ve Kur'an'da bir kaç yerde geçen "Bunu bana şeytan unutturdu" şifresini de ara ara vermiştim. Hatırladık mı?

Yusuf 42. Onlardan, kurtulacağını bildiği kimseye dedi ki : Beni efendinin yanında an. Fakat şeytan ona, efendisine anmayı unutturdu. Dolayısıyla, birkaç sene daha zindanda kaldı.

Kehf 63. Genç adam dedi : "Bak sen şu ise, hani kayaya sığınmıştık ya, işte o sırada balığı unuttum. Onu hatırlamamı bana unutturan, şeytandan başkası değildi. Balık, denizin içinde acayip bir biçimde yolunu tuttu."

Evet ayrıntı şu: Pekiyi nasıl oluyor da insanlar "BUNU BANA ŞEYTAN UNUTTURDU" diyorlar! Yani Yusuf'un zindan arkadaşı ya da Yuşa "kendilerine unutturanın" şeytan olduğunu nasıl biliyorlardı? Şeytan ile GÖRÜŞMEK gibi bir şey hissetmişler gibi, farkettiniz mi?

Günün birinde İsa gelecek/Deccal'in evreni ile kapı oluşacak. Oradan gelen salt NÖTRİNO dalgaları ve inanılmaz yoğunlukta bu KARIŞIM, Dünya’ya ulaştığında ŞEYTANIN ZAMAN çatkısı eylemini yok edecek. Şeytan her cin gibi zamanda İLERİ giderek ve bir daha zamanda geri kaçamayarak, Hızır nasıl Deccal elinden öldüyse aynı mekanizma bu kes tersine ödenecek, İsa eliyle ŞEYTAN ömrünün sonuna gelip ölecek.

Hiç yorum yok: