Bu Blogda Ara

24 Mayıs 2008 Cumartesi

Hz. Hızır - Deccal


Armageddon Savaşları İLERİDE (Kıyamet alametlerinin birer birer kesin ortaya çıkması sırasında) oluşacaktır.

Zaman içinde barometre gibi ileri geri gidebilmektedir Hızır! Zamanda Zig-Zag çizmektedir. Yani Arş'ın Zeğ-Zağ kesitini kullanabilmektedir. Bu kesit Arş'ın 7 katmanının alemlere (Hiper Uzay vb.) bakan TABANIDIR. Orada bulunan dev “matrix”in (Vefk Kübü) adı Levh-i Mahfuzdur. Hızır sadece bizim evrenle ilgili (ışıyan) bölümlere yani zaman bloklarına girmektedir. Oradan girince-örneğin-beşikte öldürdüğü çağdaki ya da Musa ile buluştuğu ÇAĞA direkt düşmektedir.

İşte orası uzay-zaman kapısı (Corn Hole) tüneli görevi yapmaktadır. (11 boyutlu membranın damar/arter gibi yuvarlandığı kuantum evren tüneli) Oradan Hızır DİREKT/dolaysız olarak girmektedir. Yani Levhi Mahfuz'daki bir AYDINLANAN kapıdan içeri girerek, onun SONUÇ ucundan o zamana çıkmaktadır. Buna uzay-zaman yürüyümü diyoruz. Levhi Mahfuz'daki tek TANIK RESUL'dür o... Levh-i Mafuz'a girdiğiniz anda (Bunu Hızır’dan başkası bugüne kadar asla yapamadı (Cebrail bile orayı hiç görmedi) otomatik olarak Levh-i Mahfuz Nefhi Sur (Corn Hole)'a üfler. Oradan dünyadaki seçilmiş uzay-zamanın "SONUÇ ucuna" çıkarsınız. Bu hem zamanda ileri (Zig) hem de zamanda geri (Zag) olarak yapılabilmektedir.

Şimdi Hızır'ın "SON" anına bakalım: Adı Armegeddon Savaşı: Armagedon da deniyor. Bu savaşın özü şudur: Numara sırasıyla:

1. Evrenin sıcaklığı sıfır Kelvin dereceye en yakın olacak biçimde GENİŞLEMEye ulaşmıştır. Bu evrenimizin karakteristik ikizi (Negatif evren) de aynı anda ve aynı süreç ile genişlemektedir.
2. İki evren balonu birbirine bir TEĞET noktada, yani tek bir KAPIDA değerler. Bunun da anlamı "İçerikleri" birbirine karışır. Bu da evren tarihinde ilk kez olmuş/olacak bir fenomen. Bir başka evren MALZEMESİ bu kapıdan transfer edilmektedir. O kapının adı Şi'ra'dır. Yani bir DİĞER BİLİNÇLİ EVREN YARATIĞI kapısı...

Oradan Şu'r denen bir varlık bizim evrene transfer olur. Şuurlu/bilinçli anlamında bir kelime... Bu yaratığın adı bütün Kur'an öncesi kutsal kitaplarda "Deggal"dir. Ve bu yaratık kendi evreninden (Negatif ikizimiz) bizim evrene (Bu pozitif ikizine) geçtiğinde kendi negatif kategorisinden getireceği malzeme ile bizim içeriğimizden "Mucize" diyebileceğimiz (Aslında istidrac) yeni BİLEŞİMLER üretebilecek. Ve onun arkasına bütün dünya takılacak.

Düşünün: Size bir CENNET yapıp sunabiliyor. Ama o Cennet’te ağaçların kimyası kendi özdeşi olan SİLİSYUM bileşikleri ve de insana çok zararlı olan NİŞADIR! Nişadır su görünümündedir. Nişadırı "Kara kana içmeye kalkan" Cehennem’e girmiş gibi olur. Bunlar VİZYON, serap vb. değil! GERÇEK bir malzeme! Hologram da değil! Gerçek oğlu gerçek malzeme...

Ama bu malzemede tersinir bir işlem vardır: Öteki negatif evren dokusu ve kimyası ile bizimkini birleştirip YEPYENİ bir şeyler (Sahte Cennet’ler gibi) yepyeni malzemeler ürettiğinizde bunların ZEHİR'den öte bir etkisi yoktur (Aslında zaknabut deniyor).

Ağaçların özsuyu ASİT, yani sebzeleri yemeye kalkmayınız! Çünkü malzeme MELEZ! O bir ELMA ama, suyu ASİT! Bir karpuz ama suyu tamamen ASİT! Yani H2O değil, nişadır vb. Ve insanlar o yaratığın peşinden gidecekler! Sahte Cennet’lerinin peşinden! Deccal'in (Geddon) askerleri Army/Armada/Walhalla-Şira kapısındaki Deccal işbirlikçisi filolar ve yeryüzündeki Siyonizmin yaşamak için sığındığı tek umut kapısı DECCAL olacaktır.

Hızır'ın görevi şurada başlayacak: Negatif ve paralel evrenleri bir çift kefe ya da kaldıraç gibi düşünün. Bunların SPİN yönü biri pozitif diğeri negatiftir. Terazinin bu kefesine basarsanız, bastığınız alçalırken (Etkiye tepki olarak) diğer polarize evren kefesi de bunun tersine yükselir. Buna exclusion (dışarlama) ilkesi deniyor. İki spin aynı yönde bulunamıyor. İşte Deccal'in kimyası budur!

Ve spinlerden birinden DECCAL girince, bunun ödentisi olarak bir çıktı gerekiyor: ÇIKTI >>> HIZIR olacak! GİRDİ İSE >>> MESİH (İkinci İsa formu). Çıktı >>> Hızır Deccal tarafından öldürülecek anlamında. Girdi >>> İsa DA Deccal'i öldürecek anlamında.

Deccal'in ordusu (Asakir el Deccal=Armageddon) dışında kalan masumlar da var elbette!

Hızır ÇIKTI (Şehitlik, mutlak ölümü) öncesinde DECCAL'den zamanda hep BİR SANİYE önde olarak, herkese "Arkamdan gelen Deccaldir. Onun göstereceği Cennet’e girmeyin, Cehennem’ine girin buz gibi sular içeceksiniz. Onun kendisi ve sunduğu nimetleri MELEZDİR, ölümcüldür. Ona sakın dokunmayın, sevgi göstermeyin, Onun kimyası sizi asit reaksiyonuyla baz yakmasıyla eritecektir." diyecektir. Ve Hızır bu görevini "SON İNSANA" kadar (Akil baliğ son insana dek) herkese iletecek ve uyaracaktır.

İşte SON insan da ortada görünmeyince Deccal'in zamanı Hızır'ın zamanına neredeyse eşitlenecektir. Birinci kez Hızır ona dokunacaktır ve elinin bir bölümü ASİT etkisiyle yok olacaktır. İkinci kez ise Deccal Hızır'ın tüm sindirim sistemini paralize edecektir. (Hızır'ın karnı yoktur) Hızır zaman içinde EN GERİ çağa kaçacaktır, yani kendi Hızır macerasının ALLAH indinde başladığı çağa (diyelim ki 7000 yıl öncesine)...

Deccal orada da Hızır'ı bulacaktır ve öldürecektir. O geçmiş bir çağdır. Yani çok önceden. O yüzden "Tüm göksel kitaplarda" DECCAL ve ARMAGEDDON savaşları yer alır.

Davut Zebur'u ve İdris (Enoh) kitabında der ki: "Şeytandan sonra insanlık ikinci olarak DECCAL ile uyarıldı". Aynı kaynaklar ve buna bağlı bizim siyerlerde de "Adem dahil, hiç bir peygamber olmasın ki, ümmetini DECCAL'e karşı uyarmamış olsun!"... Tarihte geçen yani zaman savaşlarının GERİYE doğru sıçramasıyla oluşan ARMAGEDDON savaşlarının anlamı budur.

Deccal doğru kelime değildir: Çünkü Arapça'dan G hargi ihraç edilmiştir ve çift C olarak yazılmıştır. Celde/Gelde; Cemel/Gemel örneği gibi... DECCAL değil DEGGAL'dir.

Daha önce de sorulmuştu: "Deccal Kur'an'da geçiyor mu?" diye... EVET GEÇİYOR! Şi'ra'lı diye geçiyor!

Deccal BİZİMLE TIPATIP görünebiliyor. Ama ZEHİRDEN başka bir şey değil. Bu yüzden kendisine "Kötülük Mesih"i, “Delalet Mesihi” deniyor.

Hiç yorum yok: