Bu Blogda Ara

31 Ekim 2009 Cumartesi

Fatiha Suresi'ndeki İnce Sırlar

Fatiha Suresi'ndeki İnce Sırlar

Yüzlerce sır ve şifre taşıyan faziletli bir duadır.

Asıl sırlar ve şifreler kul ile Allah arasında mevcuttur.

Peygamberimiz (S.A.V) bir hadiste bu önemli gerçeği şöyle anlatıyor:

"Allahu Teâlâ buyurdu ki: Ben namaz suresi olan Fatiha'yı kendimle kulum arasında yarı yarıya paylaştırdım. Yarısı Benim, yarısı da kuluma aittir. Bu vesile ile kulum bütün istediklerine kavuşacaktır.

Kul, 'Elhamdü lillahi Rabbi'l-âlemîn' (Hamd, Alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir) dediği zaman, Allah, 'Kulum Bana hamdetti' buyurur.

Kul, 'Er-Rahmâni'r-Rahîm' (O Rahman'dır, Rahîm'dir) dediği zaman, Allah, 'Kulum Beni methetti' buyurur.

Kul, 'Mâliki yevmiddîn' (Din Gününün Sahibidir) dediği zaman, Allah, 'Kulum Beni tazim etti, işlerini Bana havale etti' buyurur.

Kul, 'İyyâke na'büdü ve iyyâke nestaîn' (Yalnız Sana kulluk eder, yalnız Senden yardım isteriz) dediği zaman, Allah, 'İşte bu kulumla kendi aramdadır ve kulumun dilediği de onundur' buyurur.

Kul, 'İhdine's-sırâta'l-müstekîme sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayri'l-mağdûbi aleyhim veleddâllîn' (Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimetler verdiğin kullarının yoluna ilet. Gazabına uğramış yahut sapmış olanların yoluna değil) dediği zaman, Allah, 'İşte bu kulumundur ve kulumun istediği de onun hakkıdır' buyurur."

***

Kur'ân'ın en faziletli suresi Fatiha olduğu gibi, en faziletli âyeti de yine Fatiha'nın bir âyetidir.

Fatiha, sevabı bakımından İhlas Suresi gibi Kur'ân'ın üçte birine denk geliyor:

İbn Abbas'ın rivayetine göre Resulullah (a.s.m.) bu hususu şöyle dile getirmiştir:

"Fatiha sevap bakımından Kur'ân'ın üçte birine denktir."

Bir işe başlarken Bismillah denmesi gerektiği gibi, Fatiha okunması da tavsiye ediliyor.

Ebû Hüreyre'nin rivâyetine göre Resulullah (a.s.m.) şöyle buyurmuştur:

"Hayırlı bir iş Elhamdülillah ile başlamazsa sonu kısıktır, bereketsizdir."

***

Fatiha'yı okuduktan sonra "Veleddâllîn" deyince hemen arkasından "Amin" demek sünnettir. "Amin"in önemini ve Allah katındaki yerini Peygamberimiz'den (a.s.m.) öğreniyoruz.

"Amin, mü'min kullarının diliyle Rabbülâlemin'in mührüdür."

Fatiha muhtevası ve manası, zenginliği ve içinde barındırdığı derinlik itibarıyla da bambaşka bir güzelliğe sahiptir.

İmam Buhârî'nin rivayetine göre, Hasan Basrî bu konuda şöyle diyor:

"Allah bütün semavî kitapların ilmini Kur'ân'da; Kur'ân'da mevcut olan ilimleri de Fatiha Suresi'nde toplamıştır. Fatiha'nın tefsirini öğrenen bütün semavî kitapların tefsirini öğrenmiş gibi olur."

***

Fatiha maddi ve manevi her derde deva, her hastalığa şifa ve her sıkıntıya ilaçtır.

Abdülmelik bin Umeyr'in rivayet ettiği bir hadiste Peygamberimiz (a.s.m.) bu hakikati şu sözleriyle dile getirmiştir.

"Fatiha Suresi her derde devadır."

"Fatiha bütün dertlere karşı şifadır."

"Fatiha Suresi, zehirden kurtulmak için bir şifadır."

Fatiha nazara, göz değmesine karşı da bir şifa kaynağıdır.

İmran bin Husayn'ın rivayetine göre Resulullah (a.s.m.) şöyle buyurmuştur:

"Fatiha'yı ve Ayete'l-Kürsi'yi bir kul okursa, o gün ona insan ve cin nazarı değmez."

2 yorum:

alideliveli.yb dedi ki...

Fatiha suresi anne özelliği taşımaktadır. Bu nedenle Ümmül Kur'an dır. Anlam itibari ile Kuranın muhteviyatını özünde barındırma özelliği vardır. Her kelimesi bir sure, her harfi Bir mana içermektedir. Bu özelliği sadece ehli tarafından görülebilir. Bu hususta Şeyhül ekber İbni Arabi tarafından bir çalışma yapılmış, Osmanlı kurulmadan önce Osmanlı Devleti'nin
kuruluşu ve akibetini anlatan Şecere-tül Numaniye adlı eseri İbni Arabinin ilminin yanı sıra asıl önemlisi FATİHA suresi ile yapılabilecek çalışmaların derinliğine bir örnektir. Fatiha suresi ile o denli derin ve muhtevili bir çalışma yapılmış ki, Osmanlı imparatorluğunun padişahlarının isimlerine ve tarihlere varıncaya kadar belirtilmiştir. Sırların sırrını saymakla bile bitirebilmemiz mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim alemin sırlarının kitabıdır. fatiha suresi, ümmül kitab olma özelliği ile sırların sırrı demek hata olmaz belki de eksik kalacaktır.
Tüm bunların yanında fatiha suresi her namazda okunmasının farziyyetinden dolayı düşünülürse, her ayetinin, her kelimesinin hatta her harfinin ruhlarda yaşanarak bu anlatmaya çalıştığımız manaların yaşanması gerektiğini bunun bizzat Cenabı Allah tarafından bize yaşatılmak istendiğini anlamamız, sırların anahtarı olma özelliğimizi kullanarak " Allah cc. bilinmek istemektedir"... selam ve dua ile...

pegasus13 dedi ki...

sevgili arkadaşım bilgilendirmenle gönül toprağımıza ektiğin istidat tohumları için ALLAH(c.c.)senden razı olsun ,çok teşekkürler.paylaşımın için.