Bu Blogda Ara

22 Ekim 2009 Perşembe

CİFİR – CHIFRéE

ĞAYBÂTIN

(Gayb+Bâtın)

LEDÜN İLMİ

İLMİSALÂLEM

(İlmi+Misal+Âlem)

KRYPTOLOGY

INTRO: Cifir sadece Levh-i Mahfuz’dan, Kur’an’a indirilmiş bir Ledünnî Bilim’dir. Ledünnî demek “Yukarı Kattan” isteyenin aldığı, Rabb’in de “Rahmet” olarak verdiği bir sistematiktir.

RETRO: Cifir tersinebilir: Yani Kur’an’dan, Levh-i Mahfuz / Ana Kitap’a âlimler ulaşabilir. Allah’ın bildirmedikleri Ğayb Âlemi’nde; kısmen bildirdikleri (Hızır örneği), yarı Ğayb, yarı Bâtın Âlemi’ndedir.

Cifir (Fransızca: Chifrée - Şifre), Ğaybatın’dan, “Misal Âlemi İlmine” indirgenmiştir. Kur’an’daki misallerden âlimlerce alınır. Dolayısıyla, “Gizli Bilimler Öğretisi”dir (Kryptology). Ancak Numeroloji ve EBCED ile aynı değildir. Bu üç terim HAVAS ilmidir. Cifir ise, Kur’an üstü Levh-i Mahfuz ilmidir. Cifir ile HAVAS’ı birleştiren arayüz “LEDÜN” ilmidir (Kehf Suresi, Hızır konusu).

Ledünnî İlminin Etimolojisi:

LEDÜN, LE+DÜNY sintaksıdır. LE=LEVH-İ MAHFUZ, DÜNY=DÜNYA anlamındadır. LEDÜNNİ (iki “N“ile yazıldığında) N=NUN yani noktadır (Arapça: Nukta). Bu da KÜLLİ ŞEY’İN (her bir noktanın) onda kayıtlı olduğu LE=0 / SIFIR ile yasakladığı, ama DÜN=DÜNYA’ya bir kısmının (örneğin Ha-Mim / Harut-Marut / Hennan-Mennan) indirildiği bildirilmiştir. Bu bilim “Babil”den Dünya’ya yayılmıştır. Geldanî (Kalde) Astrolojisi; Mısır Hiyeratik’i (Tarotu) ve İbrani Torat’ı=Kabbala, ayrıca Daniel peygamberin “Remil”i gibi türevleri verilmiştir. Dünya’nın başka uygarlıklarına da, Antik Hermes (Hermetik Sembolizm Bilimleri) olarak iz bırakmış, kimi de “Cinci Dinler” ile birleştirilmişir.

Cifirin kökeni, Tevhid’in digit (bineer / binary) sistemidir. Ayette çift sayı üzerine indirildiği yazılıdır ama, çevirmenler bunu erkek-dişi olarak tevil eder. Erkek-dişi=Yin ve Yang, aynı zamanda Hunnes ve Künnes / Chaos-Cosmos ile ikisi arası Osmos köprüsüdür. Arapça Osmos, Khurt’tur. Hortum kelimesi de buradan gelmiştir ve tünel demektir. Kuantlar düzeyinde ise, kılcal damar (Habl), ana damar (Aort=Hablil Verid) olarak anlatılır. Bunun dışında da “ip” anlamında “Hablillahi” denir. Habil=İpin İçi, Kâbil=Dışı, genişleyenidir. Khurt’un hiyerarşisi vardır: Bunlar, “Yıldız Yerleri”den (Vâkıa-76, Worm Hole) başlayarak, “Corn Hole” (Sidretül Münteha) ve bunun üstündeki “Son Durak “=”Horn Hole”, yani “Nefhi Sur”=”Sur Borusu” olarak biter....

Tüm tüneller, Ödeme-Dengeleme Geçitleri=EPR / SERP’ler, Aşağı Misal Âlemi’nin “Dinamik Geon Topolojisi Matematiği” ile anlatılır. Yukarı Misal Âlemi / Hyper Space ise “Dinamik” ve “İndetermine” değil, “Determinist”tir. Bu ayrı bir matematik dalıdır.

Aşağı Misal Âlemi için “Super Space” ve Geometro-Dinamik Yasalar, Nokta İlmi=Nonome, Tek Boyut=Monom, Çift Boyut için Binom: Stereo anlamında Antinom (zıttıyla çift yaratılış) ve Polinom (çok boyutlu)...

Stereo=Binary:

Binary: İkili sistem matematiği olur (Rakim / Vefk / Matris)

Stereo: Bunun açılımı geometrisidir (Kehf / Gamatria / Matrix)

Bineer sistemde Rakim / Rakam ve Matrisler ile türevleri vardır: Örneğin Tılsım (İng. Talisman) denen Vefk / Matrisleri salt matemetikseldir. Geometri (yani hologram) içermezler ama hologramın “Enfusu” (subjesidir). Dolayısıyla talismanlar, kare matris oldukları halde “Matrix Kalıbı”(Geometri=Kehf Hologramlarını) harekete geçirirler. Örneğin “Cinni Pastoforları” (Tılsım Bekçilerini), Büyü / Maji olarak kurgulayabilirler:

1. Hollowgram: Kâbus / Karabasan (Nightmare & Entitity) uğraması. Bu enerjinin (cinin) maddeye (insan ve eşyaya), E=mc2 uyarınca etkilemesidir. Poltergeist Haunting (Tekinsiz Evler), vb.

2. Halu(sinasyon)gram: Zihnin yarattığı hologramlar. Uyanık uyku rüyaları, hülya (halu) yaratmalar, hayalin hologramları.

Matematiksel / Geometrik olarak da hologram, halugram, vb. Misal Âlemi / Süper Uzay Hologramları ise Hole-gram (Hole=Delik), daha üstte Holygram ve Hollygramlar (Cebrail’in ufku kaplaması gibi), ilahi katlar üstünde tüm Yukarı Misal Âlemi’nin stabil biçimleri ise Külli Şey’in kaynaklı olduğundan Wholegram Geometri=Kehf’leridir.

Özetle,

 • Rakim = Matematik Matris’idir, Bineer / Digital’dır, Vefk’dir.

 • Kehf = Geometrik Matris’dir. Holografiktir, Vefk değil, Kehf’tir.

 • Rakim = Bilinen tüm matematik dallarıdır, topolojiktir.

 • Kehf = Hologram, apayrı bir geometridir, geodeziktir.

(Topoloji biçimsizliğin biçimi olan Kaotizma’dır. Geodezi ise biçimin biçimsizliği olan Kozm’dur.)

 • Rakim / Matematik, İSTİLA’dır.

 • Kehf / Geometri, İSTİVA’dır.

Örneğin: “Allah Arş’ı İSTİVA etti” derken,

Biçiminde yazılacaktır demektir. Bu tek boyutludur. Bunun iki boyutlusu (Levh / Vefk) simetrik toplama matrisidir.

Bundan determinant olan 5 sayısını çıkarırsın, aşağıdaki gibi (0, 1, 2, 3 ve 22) olarak sadeleşir:

Vektörlerini alırsın:

 • (-1, 0, +1 köşegeni 1 aralıklı)

 • (-3, 0, +3 köşegeni 3 aralıklı)

 • (-2, 0, +2 satırı 2 aralıklı)

 • (+4, 0, -4 kolonu 4 aralıklı)

Bu Matris’in Matrix’i (Kehf / Hologram Geometrisi) aşağıdaki gibidir. Böylece, Rakim / Vefk’ten, Kehf / Geometrik Kalıp elde edilir:

Şimdi bunu hologramlayalım:

Sayısız format (biçim) ile hologramlayabilirisin (Matrix’i holografladın). Bu 3x3 Vefk içindi. İki tane 3x3 Vefk ise, yuvarlak olur (saat gibi, 12 dilimli, ya da 30ox12=360o):

ZODIAK = BURÇ KUŞAĞI

BURÇ

YILDIZI

GÜNÜ

MADENİ

1. Koç – Suvaga

Mars

Salı

Demir (Fe)

2. Boğa

Venüs

Cuma

Bakır (Cu)

3. İkizler

Merkür

Çarşamba

Civa (Hg)

4. Yengeç

Ay

Pazartesi

Gümüş (Ag)

5. Aslan – Yağus

Güneş

Pazar

Altın (Au)

6. Başak

Merkür

Çarşamba

Civa (Hg)

7. Terazi

Venüs

Cuma

Bakır (Cu)

8. Akrep – Nisra

Pluton / Mars

Salı

Demir (Fe)

9. Yay

Jüpiter

Perşembe

Kalay (Sn)

10. Oğlak

Satürn

Cumartesi

Kurşun (Pb)

11. Kova – Vedd

Uranüs

Cumartesi

Kurşun (Pb), Uranyum (U)

12. Balık

Neptün

Perşembe

Kalay (Sn), Neptünyum (Np),...

(Tablodaki veriler Harut-Marut Öğretisi’dir, Göksel’dir, Sema’dan indirilmiştir.)

DAİRENİN PİRAMİTE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ (12’LİK KABİLE DÜZEN = DOSEN’İ):

BÜYÜK PİRAMİT (YEUKE) KEPOS

ORTANCA PİRAMİT (KEFEREN) - KÜÇÜK PİRAMİT (MİKERİNOS)

 • BoğaAslanAkrepKova, sabit burçlardır.

 • KoçYengeçTeraziOğlak, öncü burçlardır.

 • İkizlerBaşakYayBalık, değişken burçlardır.

4 UNSUR: (Kaynak: Harut – Marut / Ha – Mim)

 • ATEŞ: Koç, Aslan, Yay

 • TOPRAK: Boğa, Başak, Oğlak

 • HAVA: İkizler, Terazi, Kova

 • SU: Yengeç, Akrep, Balık

4 Unsur arasında 120o fark vardır.

Ateş – Hava dost.

Ateş – Su düşman (havayla yanar, suyla söner).

Toprak – Su dost.

Toprak'la düşman (su toprağın berektidir).

4 UNSUR KRİSTALOJİSİ (ARIYA VAHYEDİLEN PETEK):

ATEŞ – HAVA İÇİN:

SU – TOPRAK İÇİN:

BİRLEŞİK KOVAN BİÇİMİ:

FELSEFE TAŞI - SİMYA YUMURTASI

Hologramı her noktadan, her noktaya çizeblirsin. Bu sade şekildir (kristal).

Çok Kısa Örnek Yorumlar:

Kutuptaki Hg ve Sn eriyiktir.

- Fe: Demir meteor çekirdeğinde olduğu gibi son duraktır.

- Pb: Son duraktır. Bundan sonraki Uranyum radyoaktiftir. Fe (Koç, Akrep), bunun için Pb (U) ile virüslüdür. Pb (Oğlak) ve U (Kova) peşpeşe gelir. Pb (Oğlak) hantaldır, klasiktir ama U (Kova) elektrikseldir, yenilikçidir, vs.

- Altın ve Bakır alaşım olur.

- Fe pas tutar. Au, Ag soymetaldir, bu yüzden Fe (Koç, Akrep) ile Altın (Aslan) ve Gümüş (Yengeç), virüs gereği düşmandır.

Özet: 3x3 bir Matris'in, Matrix (hologramını) yaptık. Sonra bu matrisi 2 ile çarptık.

a) Önce ÇEMBER çıktı (yuvarlak evren).

b) Sonra PETEK x2 = KRİSTAL KOVAN çıktı.

c) Sıra dörtgen prizması elde etmekte:

Bunun için veriler:

1. Allah Arş’ı istiva etti.

2. Allah asl (tek ve asal demek) sayıları sever.

3. Allah’ın hakkı üçtür.

1. İSTİVA:

2. TEK SAYILAR:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

1, 2, 5 bir kereye mahsus asaldır. Katları daima çifttir. (İlk kattaki asallar: 11, 13, 17, 19, ikinci katta 21 ve 27 asalımsı)

4. ARŞ DÖRT DİREKLİDİR:

Yandaki tabloda: İstiva 1, 2, 5 hariç ikinci ve sonuncu satırda 4 tane asal var. Dikkat edilirse: 12, 14, 15, 16, 18 asal değil. Asal sayılardan oluşan dört direk (sütun) ortaya çıkıyor (Nokta ile gösterilenler, 21, 27, 33, 39, 49, 51, 57, 63, 69, 77, 81, 87, 91, 93, 99 direkte yer almıyor ama asal değil asalımsı. Asal sayılar soy element gibi birleşmeyi reddeder. Asalımsılar ise “Doğurgan=Dişi” olup birleşebilirer.


(Mod 5’e göre) Nötron neden (0), Proton neden (+), Elektron neden (–):

5. ARŞ YEDİ TABAKADIR:

6. ARŞ DÖRT DİREKTİR; ÜÇ YATAY KATTIR:

Üst kat sabit Arş’tır. Arş taşıyıcı melekler: Kerrubi, Mukarrebun, Sfenks Melekleri. Her meleğin dört yüzü vardır:

 • Suvaga: Boğa

 • Yağus: Aslan

 • Nesr: Kartal (Akrep)

 • Vedd: İnsan

Arş’ın dört direği ve üç yatay katmanının hologramı... Dört direk bir kutu yapıyor. Cu, Pb, Fe, Au, Ag direkleri dik ama en altta Zigzag Arş’ında, Hg ve Sn direkleri dikey değil yatay ve kare prizmadan kopuk görünüyor. Sanki bir sandık ve aşağıda kapağı var.

Bu şeklin adı:

1. Tabutüssekine (Ahit Sandığı = Fusion)

2. Tennur ( Hz. Nuh’un Tandır’ı, geminin Fission Reaktörü)

7. VİRÜS’ÜN PARABİYOLOJİSİ:

a) Virüs Cansız: Çünkü “Levo” (sol elli) değil. 3 katı asal sayılar oluşturmuş. (23-29-31-37), (53-59-61-67), (83-89-97). Bir virüs bu durumda asırlarca bekleyebilir ve bu haliyle cansızdır. Ancak 91 (13x7) onu bir gün canlandırır. Yani virüs sağdaki şekle girer.

(19 ters dönünce 91 olur. 19 canlılık, 91 cansızlık kapısı.)

PARABİYOLOJİ EBCEDİ:

1, 3, 7, 9 DİREKLERİ C, H, N, O elementleridir. 101, 103, 107, 109 ise A, G, C, T (Adenin, Guanin, Sitosin, Timin) nükleik asit klonlarıdır. Yataylar ise fosfat gruplarıdır.

Satırlar (yatay), fosfatlar. Sütunlar (düşey, direk) DNA çubuklarıdır.

İkisi fizyolojik (ırksal kalıtım) görünen, ikisi psikolojik (ruhsal kalıtım) görünmeyen.

Dikeyler: Görünen (zahir, şuhud) merdiveni / meridyeni, görünmeyen (batın, ğayb) merdiveni / meridyeni.

Yataylar: 11-13-17-19 // 101-103-107-109 çerçeve (enlemler), aradakiler 8 yatay fosfatlar.

Ancak DNA merdiveni böyle dik değildir, sarmaldır. Yani dönerek merdiven yapar. Peki ama neden?

Çünkü: “ALLAH’IN HAKKI ÜÇTÜR”???

11-22-33...99 ekseni 11 boyutun etkisidir. Bu eksenden direkler (bu kağıt) katlanır.

1-3-7-9 direklerinin asalımsı sayılarını üçe bölelim.

1 Direği’nde: 21, 51, 81, 91 yer alıyor. 21/3=7, 51/3=17, 81/3=27... Yani 1 No’lu direk 7(17,27,37,47) oluyor.

3 Direği’nde: 33/3=11, 63/3=21, 93/3=31... yani 3 direği de 1 direği oluyor.

7 Direği’nde: 27/3=9, 57/3=19, 87/3=29, yani 7 direği 9 direğine dönüyor.

9 Direği’nde: 39/3=13, 69/3=23, 99/3=33, yani 9 direği 3 direğine dönüyor.

1 è 7’ye bükülüyor,

3 è 1’e bükülüyor,

7 è 9’a bükülüyor,

9 è 3’e bükülüyor, èèè SARMAL MECBURİYETİ DOĞUYOR

Gerçekte Fizik ve Rusal sarmallar yandaki grafik ile 4'lüdür.

DNARenkli çizgiler fosfatlar (yatay), sarmallar iki direk (dikey). Dönme ekseni (11-22-33-...99), 11 boyut ekseni. Diğer iki direk Suptil Duble (virtüel ya da, ruhsal / takyonik – sanaldır görünmez.

1 yorum:

canan dedi ki...

Merhaba, bu bölümdeki resimler matris vefk vs.gözükmüyor, ben bu ilim hakkında bir araştırma yapıyorum resimler çok yardımcı olacak teşekkür ederim.