Bu Blogda Ara

27 Mayıs 2009 Çarşamba

Taklit namazın yücelmesi


Taklid namaz gururu törpüledikçe, teslimiyeti karaktere işledikçe nefs sönmeye, gönül açılmaya başlar. Ve kul artık yavaş yavaş uzun zaman aralıklarında da olsa daha huzurlu namaz kılar. Burada dikkat edilecek nokta, bu yücelme başladığı zaman aynı süratle derine doğru yaklaşmaz, çoğu zaman yavaş gelişir. Bu devrede yine çoğu zaman taklit namaz kılarız. Ara sıra namazın zevkine varabiliriz. Bu hal dahi namazın yücelmeye başladığının belirtisidir. Dua ve istiğfarlarımızı artırarak huzur dolu namazlarımızın çoğalmasına niyaz etmeliyiz.
Namazın yücelmeye başladığının çok açık belirtileri vardır. Bunları şöyle özetleyebiliriz:
1) Namazı vakti yaklaştığı zaman insanın içinde bir sevinç uyanması, namazı kaçırdığı zaman kederlenmesi.
2) Sübhâneke’yi okuduktan sonra Allah’a karşı daha bir huzurlu tenzih ve tesbih hissinin gelmesi.
3) Fâtiha’yı baştan sona kadar hiçbir vesvese ve dünya gailesi gelmeden okuyabilmesi. Zammı sûreyi okurken çok satıhtan da olsa bazı duygular hissetmek yine namazın yücelme belirtileridir.
4) Rükû ve secdede Allah’ın Sübhan sırrı ile anarken birinciden üçüncüye doğru daha çok huşû duymak.
5) Tahiyyât okurken kesiksiz bir zevke kavuşmak.
Bunlardan bir tanesini dahi hissetmek büyük müjdedir. Bunun yanında dikkat edilecek en önemli nokta, nefsin hileli aldatışından kaçınmaktır. Zamanımızda en çok tesbit ettiğimiz bu tarz yanılgılar ışık, koku ve hayaller evhamına kapılmaktır. Gerçek namazı öğrenince daha iyi anlayacağız ki: Taklid namaz kademe kademe geçilmeden birden bire ilâhi huzura çıkıp orada namazın hakikatini gördüğünü sanmak nefs yanılgısıdır.
Şüphesiz namazın yücelmesi merhale merhale gerçek namaza yaklaşımdır. Yüzeyde kılınan namazda, belli ölçüde gerçek namazdan bir takım yakınlıklar bulunabilir. Ancak, unutmayınız ki, kendi hayalimiz ve nefsimiz bize namazı dahi put yapabilir.
Namaz Allah’a karşı tam kulluktur. Eğer namazı gurur vesilesi yaparsak, nefsimize namaz görüntüsünde tapmış oluruz. Namaz kılan her gün adım adım tevâzuya yaklaşacak alçak gönüllülükte tam bir yokluğa ulaşacaktır.

Hiç yorum yok: