Bu Blogda Ara

7 Temmuz 2013 Pazar

Hz. İmam Mehdi’nin Aralarında Türkiye’den de Olan 313 Yaranı


Hz. İmam Mehdi’nin (a.s) zuhurunun yakın olduğunu ortaya koyan alametler ve zuhurun yakın olduğunu müjdeleyen büyük Ayetullahların beyanları bizi bu konuda biraz daha araştırmaya yapmaya zorlamakta. Biz de bu konuda halkımıza bir ümit olması ve neden onların arasında bende olmamayım diyecek insanların artması düşüncesiyle bu konuyu işlemekteyiz. Burada Hz. Mehdi’nin aralarında Türkiye’den de birkaç kişinin olacağı en has adamlarından 313 kişinin bazılarının şehirlerinin adları yer almaktadır. 

 Hz. İmam Mehdi’nin Aralarında Türkiye’den de Olan 313 Yaranı
Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA-   

Esabağ b. Nubate Hz. Emirü’l Müminin’den şöyle rivayet etmiştir:

Hz. Emirü’l Müminin bir hutbe okuyarak imam Mehdi (a.s) ve yaranlarının çıkışından bahsetti. Ebu Halit Halebi veya Kabuli şöyle sordu: “Ey Ali! Onun özelliklerini bize söyle” imam Ali (a.s) şöyle buyurdu: “Hz. Mehdi (a.s) yaratılış, huy ve iyilikte insanlar içinde Resulullah’a (s.a.a) en çok benzeyen kişidir.” Sizlere onun ashap ve yaranlarının özelliklerini söyleyeyim mi? dediler ki: “Evet, ey Müminlerin Emiri!” imam Ali (a.s) şöyle buyurdu: “Allah resulünün şöyle dediğini duydum: “Onlardan ilki Basra’dan sonuncusu Yemame’den olacak.” Daha sonra imam Mehdi’nin ashabını tek tek saymaya başladı. Halk da bu sırada ağlıyordu. Hz. Ali (a.s) şöyle devam etti:

Basra’dan* 2 kişi

((Arapça:البصرة ) Irak'ın güneyinde bir kent; Irak'ın ikinci büyük şehri ve en önemli limanı. Hamar Gölünün güneydoğu ucunda, Şattül Arap su yolunun batı kıyısında, Basra Körfezi'ne 55, Bağdat'a ise 545 kilometre uzaklıktadır.)

Ahvaz’dan 1 kişi

((Farsça: اهواز Ahvāz, Arapça: أحواز), İran'ın güneybatısında, Huzistan Eyaleti'nin merkezi olan şehir.)

Mina’dan 1 kişi

(Mekke’de bir yerin adı.)

Şuşter’dan 1 kişi

((Farsça: شوشتر Shūshtar), İran'ın Huzistan Eyaleti'nde bir şehir.)

Druk’dan 1 kişi

(İran'ın Huzistan Eyaleti'nde şehir.)

Bastan’dan adı Ali, Ahmed, Abdullah ve Cafer olan 4 kişi

Umman’dan 2 kişi adları: Muhammed ve Hasan

((Arapça : عمان) , güneybatı Asya'da, Arap Yarımadası'nın güneydoğusu kıyısında yer alır. Kuzeybatıda Birleşik Arap Emirlikleri, batıda Suudi Arabistan, güneybatıda ise Yemen ile sınır komşusudur. Güneyde ve doğuda Hint Okyanusu, kuzeydoğuda ise Basra Körfezi ile çevrilidir.)

Siraf’dan adları Şedad ve Şedid olan 2 kişi

(İran’ın Buşehr Eyaletine bağlı bir ilçe)

Şiraz’dan adları: Hafs, Yakup ve Ali 3

((Farsça: شیراز Şīrāz), İran İslâm Cumhuriyeti'nin güneyinde Fars Eyaleti'nin merkezi olan şehirdir.)

İsfahan’dan adları: Musa, Ali, Abdullah ve Galfan olan 4 kişi

(İran'da İsfahan Eyaleti'nin merkezi olan şehir. Aynı zamanda ülkenin üçüncü büyük şehridir.)

Abdah’dan adı Yahya olan 1 kişi

Marac veya Arac denen yerden Davut adlı 1 kişi

(Libya’da bir kentin adı)

Kerh’den adı Abdullah olan 1 kişi

(Irak’ta bir yerin adı)

Burucerd’den Kadim adlı 1 kişi

((Farsça:بروجرد, Borūjerd), İran'ın batısında Luristan Eyaleti'nde şehir.)

Nihavend’den Abdurrezzak adlı 1 kişi

((Farsça: نهاوند,Nahāvand), İran'ın Hamedan Eyaleti'nde şehir.)

Dinaver’den adları Abdullah ve Abdussamed olan 2 kişi

(İran’ın Kirmanşah kentine bağlı bir kent. Kentte ağırlıklı olarak Kürtler yaşamaktadır.)

Hamedan’dan adları Cafer, İshak ve Musa olan 3 kişi

((Farsça:همدان, Hamedan), İran'ın orta kısmında Hamedan Eyaleti'nin merkezi olan şehir.)

Kum’dan adları Resulullah’ın Ehlibeytinin adlarıyla aynı olan 10 kişi

(İran'ın başkenti Tahran'ın 156 km güneybatısında ve Kum Nehri'nin kıyısında denizden 930 metre yüksekte)

Horasan’dan Derid adlı 1 kişi ve Kehf ashabının adlarıyla mutabık olan 5 kişi

(İran’ın eski adı ve şu anda İran’ın büyük bir bölgesini kapsayan bölgenin adı. Eskiden Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan ve Kırgızistan’ın bir bölümünü de içine alan büyüklükte bir devlet.)

Amul’dan 1 kişi

((Farsça: آمل, IPA: [ɒmol]), İran'ın Mazenderan Eyaleti'nde şehir.)

Gorgan’dan 1 kişi  

(İran’ın Mazenderan, Gülistan ve Gilan eyaletleriyle Türkmenistan'ın Hazar Denizi kıyılarının güneyini içine alan tarihi bölge.)

Herat’tan 1 kişi

(Afganistan'ın batısında Herat Vilayeti'nin merkezi olan kent.)

Belh’ten 1 kişi

((Darice ve Farsça:بلخ, Balkh), Afganistan'ın kuzeyinde yer alan eski bir yerleşim yeridir.)

Gurah’tan 1 kişi

(Medine yakınlarında bir şehrin adı.)

Aneh’den 1 kişi

(Suriye’de bir şehrin adı)

Demağan’dan 1 kişi

((Farsça: دامغان, Dāmghān), İran'ın Semnan Eyaleti'nde şehir.)

Serehs’ten 1 kişi

(İran’ın Horasan Eyaletinde bir şehir)

Seyyar’dan 1 kişi

Saveh’den 1 kişi

((Farsça: ساوه, Sāveh), İran'ın orta kesiminde Merkez Eyaleti'nde şehir.)

Semerkant’tan 1 kişi

((Özbekçe: Samarqand, Самарқанд; Farsça: سمرقند ; Rusca: Самарканд/Samarkand; eski Türkçe: Semizkend) Özbekistan'ın güney kesiminde kent.)

Taligan’dan 24 kişi. Bunlar Allah Resulünün haklarında şöyle buyurduğu kişilerdir: “Horasan’da altın ve gümüş cinsinden olmayan hazineler vardır, ama onlar o kişilerdir ki Allah ve Resulü onları bir araya getirir.”

(İran’ın kentlerinden biri)

Kazvin’den 2 kişi

(İran'ın en eski şehirlerinden birisi olan Kazvin, 1548 ile 1598 yılları arasında Safevî Devleti'ne başkentlik yapmıştır.)

Fars’tan 2 kişi

(İran'ın güneyinde yer alan bir eyalet.)

Abhar’den 1 kişi

(Farsça: ابهر,Abhar), İran'ın kuzeyinde Türklerin yaşadığı Zencan Eyaleti'nde şehir.)

Bircan’dan 1 kişi

(Hazar bölgesinde bir yerin adı)

Şağ’dan 1 kişi

Sarih’den 1 kişi

Erdebil’den 1 kişi

(İran'da Güney Azerbaycan'nin Erdebil Eyaleti'nin merkezi olan şehirdir.)

Murad’dan 1 kişi

(Türkiye’nin Ağrı ve ilçelerinden geçen murat nehri bölgesi olma ihtimali bulunmakta.)

Tedmur’den 1 kişi

((Arapça: تدمر , Tedmur veya Tadmor, İngilizce: Palmyra) orta Suriye'de antik zamanların önemli dini ve ticari merkezi olan şehir. Kent, Humus Valiliği'nin, Palmira İli'ne bağlı bulunmaktadır. Şam'ın 215 km kuzeydoğusunda, Humus'un 155 km doğusunda ve Fırat'ın 120 km güneybatısında bir vaha üzerinde kurulmuştur.)

Ermenia (Ermenistan)dan 1 kişi

((Ermenice: Հայաստան Hayastan, /hɑjɑsˈtɑn/), ya da resmî adıyla Ermenistan Cumhuriyeti Güney Kafkasya'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Daha önce Sovyetler Birliği'ne bağlı bir cumhuriyet iken Eylül 1991'de bağımsızlığını ilân etmiştir. Kuzeyinde Gürcistan, doğusunda Azerbaycan, güneyinde İran ve batısında Türkiye ve Azerbaycan'ın egemenliği altındaki Nahçıvan bölgesi bulunur. Başkenti ve en büyük şehri Erivan'dır.)

Merage’den 3 kişi

(Marage veya Maraga (Azerice: Marağa, Farsça: مراغه, Marāghéh), İran'ın kuzeyinde Doğu Azerbaycan Eyaleti'nde şehir.)

Hoy’dan 1 kişi

((Farsça: خوی, Azerice: Xoy), İran'ın kuzeybatısında Batı Azerbaycan Eyaleti'nde şehir. Şehir, Urmiye Gölü'nün kuzeybatısında, Çaldıran Ovası'nın güneydoğusunda yer alır. Hoy şehiri Azeriler ağırlıklı olmak üzere Kürtlerin de yaşadığı bir şehirdir.)

Salmas’dan 1 kişi

((Farsça: سلماس, Kürtçe: Selmas, ayrıca Şahpur,Dīlman,Dīlmagān) , İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti'nde şehir. Kürtler çoğunluk olmak üzere Türklerinde yaşadığı bir şehir)

Bitlis’ten 1 kişi

((Kürtçe: "Bilîs" veya "Bedlîs", Ermenice: "Baghaghesh" veya "Baghesh") Bitlis ilinin merkezi olan şehirdir. Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Bitlis'i, güneyden Siirt, batıdan Muş, kuzeyden Ağrı illeri ve doğudan Van Gölü çevreler.)

Nusur’dan 1 kişi

Burkeri’den 1 kişi

Serhis’den 1 kişi

(İran’ın şehirlerinden bir şehir olma ihtimali bulunmaktadır.)

Munacerd’den 1 kişi

Kalkila’dan 1 kişi

(Filistin’de bir yer.)

Vasit’ten 3 kişi

((Arapça: محافظة واسط ), Irak Cumhuriyeti'nde bir il. Ülkenin doğusunda yer alır. İlin adı Arapça'dan gelmektedir ve anlamı orta demektir.)

Bağdat’tan 10 kişi

((Arapça: بغداد) Irak'ın başkenti. Irak'ın en büyük kenti olan Bağdat aynı zamanda Ortadoğu'da Kahire ve Tahran' dan sonra en büyük üçüncü şehirdir.)

Küfe’den 4 kişi

((Arapça: الكوفة El Kûfe), Irak'ta bir şehir, Bağdat'ın 170 km güneyinde, Necef'in 10 km kuzeydoğusunda yer alır. Fırat Nehri kenarındadır.)

Kadisiye’den 1 kişi

(Irak’ın şehirlerinden bir şehir)

Savra’dan 1 kişi

(Irak’ın şehirlerinden bir şehir)

Serah’tan  1 kişi

Nil’den 1 kişi

(Nil nehri kıyı bölgeleri)

Sayda’dan 1 kişi

((Arapça: صيدا) Lübnan’ın üçüncü büyük vilayeti. Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde Akdeniz sahilinde yer almakta.)

Cürcan’dan 1 kişi

(İran’ın Mazenderan, Gülistan ve Gilan eyaletleriyle Türkmenistan'ın Hazar Denizi kıyılarının güneyini içine alan tarihi bölge.)

Kusur’dan 1 kişi

(Kusur adında iki şehir bulunmakta; biri Pakistan’da ötekisi İran’ın Urumiye iline bağlı bir ilçe.)

Anbar’dan 1 kişi

(Irak’ta Bağdat yakınlarında bir şehrin adı.)

Ubkara’dan 1 kişi

(Eski bir İran bir şehri)

Henane’den 1 kişi

Tebuk’dan 1 kişi

(Suudi Arabistan şehirlerinden biri)

Camide’den 1 kişi

(Irak’ta bir şehir)

Abadan’dan 3 kişi

(İran'ın Huzistan Eyaleti'nde şehir.)

Musul’un Hadise’sinden 6 kişi

(Musul’a bağlı bir yer)

Musul’dan 1 kişi

(Irak'ın en büyük şehirlerden birisi. Irak'ın kuzeyinde Dicle Nehri kıyısında bulunan Musul'da Araplar, Türkler ve Kürtler yaşamaktadır.Nüfusun çoğunluğunu Türkler ve Kürtler oluşturmaktadır.)

Moğolsa’dan 1 kişi

Nusaybin’den 1 kişi

(Mardin İline bağlı Suriye sınırında Kamışlı'ya komşu ovada kurulmuş bir ilçedir.)

Erun veya Erivan’dan 1 kişi

(Eğer Erun olursa İran’ın Huzistan eyaletine bağlı bir yer olma ihtimali var. Eğer Erivan olursa bugünkü Ermenistan’ın başkenti.)

Farkin’den şimdiki adıyla Silvan’dan 1 kişi

(Diyarbakır’ın bir ilçesi)

Amed’den (Diyarbakır) 1 kişi

(Türkiye'nin Güneydoğu Bölgesinde yer alan ve tarihî bir şehirdir. Diyarbakır kent merkezi yaklaşık 9 bin yıllık bir geçmişe sahiptir. Diyarbakır kent merkezi 4 ilçeye ayrılmıştır. Bunlar: Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir'dir.)

Re’sul Ayn’dan 1 kişi

(Suriye’de bir şehir)

Rakka’dan 1 kişi

(Suriye’de bir şehir)

Harran’dan 1 kişi

(Şanlıurfa ilinin bir ilçesidir. Suriye sınırına yakın olan bir ilçedir. Şanlıurfa'ya 44 kilometre uzaktadır.)

Bals’dan 1 kişi

(Yaptığımız araştırmalara göre Bals, şimdiki Türkiye, Suriye ve Irak sınırında bir yerin adı. Daha çok Antakya ve Fırat nehri bölgesi geçiyor.)

Kabih’ten 1 kişi

Tartus’dan 1 kişi

(Mersin şehrinin bir ilçesi)

Kasr’dan 1 kişi

(İran’ın Kirmanşah iline bağlı bir ilçe olma ihtimali bulunmakta)

Adana’dan 1 kişi

Humra’dan 1 kişi

(Afganistan’da bir şehir olabilir)

Arar’dan 1 kişi

(Arabistan şehirlerinden biri.)

Kurs’tan 1 kişi

(Halep yakınlarında bir şehir)

Antakya’dan 1 kişi

(Akdeniz Bölgesindedir ve Türkiye'nin en güneydeki il merkezidir.)

Halep’ten 3 kişi

((Arapça: حلب ˈħalab), Suriye'nin 2. en büyük kentidir.)

Humus’tan 2 kişi

((Arapça: حمص = Ḥimṣ) Batı Suriye'deki bir şehir. Suriye'nin Halep ve Şam dan sonra en büyük 3. şehridir.)

Dimeşk’ten (Şam) 4 kişi

((Dimeşk) ya da الشام Eş-şam) Suriye'nin en büyük şehri olup, aynı zamanda başkentidir.)

Suriye’den 1 kişi

Kisvan’dan 1 kişi

Kaymut’tan 1 kişi

Sur’dan 1 kişi

((Arapça: صور Ṣūr) Lübnan'ın Akdeniz kıyısında yer alan tarihi bir liman kentidir.)

Kiraz’dan 1 kişi

(Tam emin olamamakla beraber İzmir’in bir ilçesi. İzmir'in doğusunda yer alır. İl merkezine uzaklığı 142 km'dir. Kuzeyinde Manisa ilinin Salihli ilçesi; yine kuzeyinde ve doğusunda Manisa'nın Alaşehir ilçesi; batısında Ödemiş; güneyinde Beydağ ve Aydın ilinin Nazilli ilçesi ile çevrelenir.)

Ezreh’den 1 kişi

(Ürdün’e bağlı bir yer)

Amir’den 1 kişi

Dakar’dan 1 kişi

(Senegal Cumhuriyeti'nin başkenti. Batı Afrika'nın en batı ucundaki yarımada üzerinde yer alır. Afrika'nın en kalabalık şehirlerinden olan Dakar Senagal'in siyasi, ekonomik, ticari, kültürel ve dinî merkezidir.)

Beytul Mukaddes’ten 2 kişi

(Filistin’in bir şehri)

Remle’den 1 kişi

(Filistin’in bir şehri)

Balis’den 1 kişi

(Suriye’nin bir şehri)

Akko’dan 2 kişi

(Filistin’de bir yerin adı.)

Arafat’tan 1 kişi

(Arabistan’da bir yerin adı.)

Askalan’dan 1 kişi

(Filistin’de bir yerin adı.)

Gazze’den 1 kişi

(Filistin'in güneybatısında bulunan en büyük şehir.)

Fisat’tan 4 kişi

(Mısır’da bir şehir.)

Karmis’ten1 kişi

Damyad’dan 1 kişi

(Mısır’da bir şehir)

Mahille’den 1 kişi

(Mısır’da bir şehir)

İskenderiye’den 1 kişi

(Mısır’da bir şehir)

Berka’dan 1 kişi

(Libya’da bir şehir olabilir)

Tanca’den 1 kişi

(Fas'ın kuzeyinde yer alan bu şehir Kuzey Afrika kıyısının Cebelitarık kenarında yer alır.)

İfrince’den 1 kişi

(Mısır devletinin olduğu bölgeler.)

Kayravan’dan 1 kişi

((Arapça: القيروان)(veya Kirwan, Al Qayrawan), Tunus'un bir şehri)

Sus-u Aksa’dan 5 kişi

(Fas’ın şehirlerindendir.)

Kıyrıs’tan 2 kişi (Kıbrıs olma ihtimali yüksek)

Cemim’den 3 kişi

Qus’tan 1 kişi

(Mısır’da bir şehir)

Aden’den 1 kişi

(Yemen'de bir şehir. Aden Körfezi'nin kıyısında bulunur.)

İlali’den 1 kişi

Medine’den 10 kişi

Mekke’den 4 kişi

Taif’ten 1 kişi

(Arabistan’da bir şehir)

Dir’den 1 kişi

(Irak’ın bir ili veya İran’ın bir ilçesi)

Şirvan’dan 1 kişi

(Azerbaycan’ın bir ili veya Türkiye’nin Siirt’e bağlı bir ilçesi veya İran’ın horasan veya ilam şehirlerinin ilçeleri.)

Zebid’den 1 kişi

(Yemen’de bir yer.)

Saru’dan 10 kişi

İhsa’dan 1 kişi

(Arabistan’da bir yer.)

Katif’den 1 kişi

(Arabistan’da bir yer.)

Hicr’den 1 kişi

(Yemen, Hicaz veya Bahreyn’de bir yer.)

Yemame’den 1 kişi

(Hicaz’da bir yer.)

İmam Ali (a.s) daha sonra şöyle buyurdu: “Peygamber (s.a.a) onları bana söyledi. Sayıları Bedir ashabının sayısı olan 313 kişidir. Allah onları doğu ve batıdan bir göz açıp kapanıncaya kadar hepsini Kabe’de bir araya getirecektir. Mekke ehli onları gördüğünde şöyle diyeceklerdir: “Sufyani, bizi kendi etrafında topladı” o sırada Mekke ehline yaklaştıklarında Kabe’nin etrafında toplanan bir grubu görürler. Yanlarında karanlık ve zulmet aydınlanmış ve ümit sabahı doğmuş ve birbirlerine şöyle diyor olacaklar: “Kurtuluş (şayet bu sözlerinden maksat biz artık kurtulduktur) halk onlara bakar, ama emir sahipleri derin düşüncelere dalmıştır.  

Emirü’l Müminin şöyle buyurdu: “Sanki ben onların bir şekilde olduklarını, boy ve poslarının bir, görüntü ve cemallerinin aynı, elbiselerinin bir olduğunu görür gibiyim. Halk sanki kaybettikleri bir şeyi talep etmekte ve onun hakkında şaşkın ve düşüncelidir. O sırada yaratılış, huy ve görüntü açısından Allah Resulüne en çok benzeyen kişi Kabe’nin perdesinin arkasından onların yanına gelir. Ona şöyle derler: “Sen Mehdi misin?” imam Mehdi (a.s): “Evet, ben vaat edilmiş Mehdi’yim.” Daha sonra imam onlara şöyle buyurur: “40 hususiyette bana biat edin ve 10 hususiyette benimle şartlaşın.” Ehnef dedi ki: “Ey Ali! O hususiyetler nelerdir?” Hz. Ali (a.s) şöyle buyurdu: “Onunla bu şartlarda biat ederler.
1- Hırsızlık yapmasınlar
2- Zina etmesinler
3- Haksız yere kimseyi öldürmesinler
4- Muhterem birisine saygısızlık etmesinler
5- Müslüman birine küfür etmesinler
6- Evlere saldırmasınlar
7- Haksız yere kimseyi dövmesinler
8- Zayıf ve cılız mallara binmesinler
9- Kendilerini altınla süslemesinler
10- Kürk giymesinler
11- İpek giymesinler
12- Sarare terliklerinden giymesinler
13- Mescitten çıkmasınlar
14- Yolu kimse için kapatmasınlar
15- Yetimlerin hakkında zulüm etmesinler
16- Yolları korkunç hale getirmesinler
17- Hile yapmasınlar ve aldatmasınlar
18- Yetim malı yemesinler
19- Livat ilişkisine girmesinler
20- Şarap içmesinler
21- Emanete hıyanet etmesinler
22- Sözlerine vefasızlık etmesinler
23- Buğday ve arpayı karaborsa etmesinler
24- Onlara sığınanları öldürmesinler
25- (savaşta) Yenilmişlerin peşine düşmesinler
26 – Haksız yere kan dökmesinler
27- Yaralıları öldürmesinler
28- Kaba ve sert elbiseler giysinler
29- Yastıklarını toprak karar kılsınlar
30- Arpa ekmeyi yesinler
31- Aza razı olsunlar
32- Allah için olması gerektiği gibi cihat etsinler
33- Misk ve güzel kokular koklasınlar
34- Necis şeylerden uzak dursunlar (altı özellik hadiste bulunmamaktadır.)
Hz. Mehdi onlarla refakatçi ve görevli almamaları, onların gittiği her mekan ve zamana gitmelerini, aza kani olmalarını, yeryüzünü Allah için zulümle dolduğu gibi adaletle doldurmalarını, Allah’a olması gerektiği gibi ibadet etmeleri için şart koşacak. Horasan onun için feth oluncaktır. 

*Yaptığımız tüm araştırmalarda bu şehirleri tespit edebildik. Bazıları çok net ve açık olmasına rağmen bazıları isim benzerliği veya başka sebeplerden muhtemel şehirlerdir.
** El-Melahim ve’l Fiten kitabı, Seyyid Ali b. Musa b. Tavus Muhammed Cevad Necefi.
ABNA.İR  

2 yorum:

Adsız dedi ki...

PEKİ HZ MEHDİ HANGİ SEHİRDEN VEYA YERDEN..

Adsız dedi ki...

allahu alem bütün işaretler türkiyeyi gösteriyor sınırlarda aramakla ilgili bilgi var horasanın batısı batı ülkelerinin doğusu yada doğu ve kar üstünde emekleyerekde olsa nereye gidecez? vallahi korka korka yazıyorum hani gizli olması gerekiyor belkide ama imanımızı kurtarmak ona tabi olmaktan geçiyor yanında olmak kadar büyük bir şeref düşünülemez.