Bu Blogda Ara

17 Mayıs 2012 Perşembe

KABENİN GÖKTEKİ YERİ(Beyt'ül-Mamur)

Burası, yedinci semâda bir beyt-i mükerremdir Kâbe-i Mükerre-me'nin üzerine gelir; o kadar da büyüktür Onu semâdan bıraksalar, tam Kâbe-i Mükerreme'nin üzerine iner

Yüce Hak onu kızıl yakuttan yaratmış Onun yeşil zümrütten iki kapısı vardır Kızıl altından on bin kandil asılmış Ak gümüşten bir minaresi vardı Onun yüksekliği beş yüz yıllık yoldu O beytin kapısına bir minber konmuştu Yaratıldıktan bu yana, hatta kıyamete ka-dar her gün yetmiş bin melek ona gelir Onun önünde nurdan bir deniz vardır Orada yıkandıktan sonra, arkalarına nurdan birer rida alıp onunla ihrama girerler

— Lebbeyk

Diyerek ihram giyenler gibi bu beyti tavaf ederler Oraya bir defa gelene kıyamete kadar bir daha sıra gelmez

Buraya giden de, ancak yedinci semâ melekleridir Sonra, Cebrail elimden tuttu; içeri girdik Şöyle dedi:

— Ya Resulellah, burada da imamet edin

Cebrail ezan okudu Yedi kat semâ ehli tümden iktida edip iki rekât namaz kıldım

Bu topluluğu görünce hatırıma şöyle geldi: Ümmetime de bu toplu ibadetten nasib verilse Bunun üzerine, o gizliyi saklıyı bilen Yüce Zat, içimden" geçeni bilip şöyle ferman eyledi:

— Ya Muhammed, senin ümmetine de böyle bir topluluk olacaktır Onun günü cumadır; cemaatıdır»

Bazı vaaz kitaplarında şöyle yazıldı:

— Cuma günü olduğu,zaman, mele-i âlâ Beyt-i Ma'mur'a toplanır Cebrail ezan okur; İsrafil ise, hutbe irad eder Mikâil ise, imam

olur; yedi kat semâ melekleri ona uyarlar

Cuma namazı tamamen kılındıktan sonra, Cebrail şöyle söyler:

— Ey melekler, şahid olun Bu ezanın sevabını Muhammed ümmetinin müezzinlerine bağışladım

İsrafil ise, şöyle der:

— Ey melekler şahid olun; ben de bu hutbenin sevabını Muhammed ümmetinin hatiplerine bağışladım

Mikâil ise, şöyle der:

— Bu imamlığın sevabını Muhammed ümmetinin imamlarına

bağışladım

Melekler dahi, sevaplarını Muhammed ümmetinin cuma namazı kılanlarına bağışlarlar

Bunun üzerine, Yüce Hak katından şu ilâhî ferman gelir:

— Ey melekler, bana cömertlik mi arz edersiniz; halbuki cömertliği yaratan benim Şahid olun; cuma gününe tazim eden Muhammed ümmetinden ister kadın, ister erkek olsun, hepsinin günahını bağışladım Onları cehennemden azad eyledim

Böylece, kerem ihsanında ve rahmet itasında bulunur

Allahım, bize de bunu nasib eyle; o sevaba ermeyi bize kolay eyle Emin Peygamber SAV hürmetine Ey merhametliler merhametlisi! Âmin!

1 yorum:

Adsız dedi ki...

Bloğunuzdaki makaleler çok dikkat çekiçi ve çok yararlı bu bilgiler için Playstation servisi olarak teşekkür ederiz.