Bu Blogda Ara

12 Haziran 2010 Cumartesi

Namaz abdesti, Boy abdesti (gusül) ve Teyemmümün önemi

Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın.Başlarınızı da meshedip , her iki topuğa kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüpseniz, tamamen yıkanın. Eğer hasta veya yolculukta bulunursanız veya biriniz defi hâcet yerinden gelir ya da kadınlara dokunur ya da suya ulaşmaya gücünüz yetmezse, o zaman temiz bir toprağa teyemmüm edin. Niyet edip, o topraktan yüzlerinize ve ellerinize sürün. Allah’ın dilediği sizi sıkıntıya koşmak değil; ama O, sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimeti tamamlamak istiyor ki, belki şükredersiniz. ( Mâide suresi.Ayet 6.) 85
Namaz kılma emrini yerine getirmek için ilk önce abdest almak mecburdur. Abdestsiz kesinlikle namaz kılınmaz. Abdest almaya tek yönlü bakamayız, bedeni ve manevi olarak çok önemli faydaları vardır.  Her namazdan önce abdest almak Allah(c.c.)’ı düşünmek, dünyevi hiçbir şey düşünmemek için aklınız ve bedenimizle hazırlık yapmaktır. Abdest o anı tespitlemektir, bu yüzden hiçbir şey düşünmemek gerekir. Abdest almak için niyet ettiğiniz andan itibaren abdesti alıp, daha sonra yönümüzü Kâbe’ye çevirerek namaz kılmaya niyet ettikten sonra ve namaz kılma ibadetinin sonuna kadar Allah(c.c.)’ı düşünmek gerekir. Abdest yanlızca su ile yıkamak değil, düşüncelerimizi de, aklımızı da Allah(c.c.)’a yöneltmektir.
Hz. Muhammed (s.a.s.) Peygamber’imiz buyuruyor ki:
” Abdest alırken Allah’ın adını anan kimsenin Allah bütün vücudunu temizler. Fakat Allah’ın adını zikretmeden abdest alan kimsenin sadece su dokunan âzaları temizlenir.
Hz. Muhammed (s.a.s.) Peygamber’imiz buyuruyor ki:
” Abdest üzerine abdest almak, nûr üzerine nûrdur”.
Bu hadisler bize müminlerin abdest almaya başladığından Allah(c.c.)’ı düşünmeye başlaması gerektiğini ve her namaz vaktinde abdest almanın faziletlerini bildirmektedir.
Namaz abdestini farz ve sünnetlere uyarak yapmak en doğru olanıdır. Farz olan kısımlar, yüzü yıkamak, elleri ve kolları(dirseklerle birlikte)yıkamak, ayakları topukla beraber yıkamak,  yerle olan bağlantımızı sağladığı için yıkanır, başın dörte birini meshetmek ise Kabe’yi secde anında  gördüğü içindir. aslında nötürlenir bir bakıma, bilimsel manada topraklama gibi, kötü enerji atmamızı sağlar. Vücuttaki enerjiler dengelenir. Konumuz vücudumuzun enerji dengeleri olduğu için abdestin farzlarını ele aldık.
Abdest sanıldığı gibi sadece bedensel temizlik değildir; öyle olsa idi toprakla teyemmüm manasız hale gelirdi. Demek ki abdest veya teyemmüm hem bedeni, hem manevi  olarak nötürlenmek, dünyevi hiçbirşey düşünmemek Allah(c.c.)’ın huzuruna çıkmak için hazırlık yapmaktır.
Teyemmüm:
Suyun temiz olmaması, yeterli su olmaması ya da hiç su olmaması gibi durumlarda teyemmüm yapılır.Ayrıca su başkasının mülkü içinde ise, mülk sahibinin izni olmadıkça su yok hükmündedir, Mülk sahibi izin vermez ise teyemmüm geçerlidir, izin verirse teyemmüm bozulur, abdest alınır. Abdestsiz veya cünup olan kişi su bulamadığı zaman temiz toprak veya toprak cinsinden tuğla, kiremit gibi bir şeyle teyemmüm yapar.
Abdest ve teyemmüm diğer ibadetler gibi çok yönlüdür. Allah(c.c.)’ın emirleri ve yasakları, maddi, manevidir. Abdest de, teyemmüm de aynı şartlara bağlıdır. Burada esas konu vücudumuzdaki enerjiyi dengelemektir. Su veya toprak vücudumuzdaki enerjiyi, yani artı ( + ) ve eksi ( - )yi denge durumuna getirir, niyet etmekle beynimizi nötürleştirir, Allah(c.c.) ile birleniriz. Kelime-i şahadet getirdiğimizde Allah(c.c.)’ın tek olduğunu, Allah(c.c.)’tan başka ilah olmadığını özümsemiş oluruz. Şu anlama gelir: Allah(c.c.)’ın huzurunda art ı- eksi, sıcak - soğuk, varlık - yokluk, açlık - tokluk, gibi çift yönlü kavramlar yoktur. Bu kavramlar sadece bizim yaşadığımız dünya için geçerlidir. Allah(c.c.) huzurunda her şey tektir. Abdest alırken, namaz kılarken ibadetlerimizi yaparken bir şey düşünmediğimiz taktirde, bize izin verdiği ölçüde Allah(c.c.) ile birlenmiş (nötr), Allah(c.c.)’a daha yaklaşmış oluruz.
Su ile vücudumuzu yıkamak veya teyemmüm etmek dış temizlik, artı ( + ) ve eksi (- ) enerjiyi dengelemek, niyet etmek, beynimizi artı (+ ) ve eksi ( - ) dengeleyerek Allah(c.c.) düşünerek nötürleşmektir. Dünyevi hiçbir şey düşünmemek, abdestin başlangıcından namaz kılmanın sonuna kadar Allah(c.c.)’ın huzurunda olduğumuzu unutmamak gerekir. Namaz kılma ibadete hazırlık yapmaktır.
Boy abdesti hakkında biraz bilgi verecek olursak: Vücudumuzu yıkamakla abdesti ayırmamız gerekir, yıkanmak farklı, abdest almak farklıdır. Yıkanırken her şey düşünebilir, vücudumuzun herhengi bir yerini yıkayabilir, temizleyici maddeler kullanabilirsiniz. Fakat boy abdesti (gusül) alırken niyet etmek, nötürleşmek ve sırayla bütün  vücudumuzun  namaz abdestindeki gibi artı ( + ) ve eksi ( - ) enerjiyi tümden dengelemek gerekir. Boy abdesti (gusül) için yıkamak ile, vücudumuzun maddi temizliği için yıkanmak çok farklıdır. Bedenimizin % 70′ı sudur. Üzerinde bulunduğumuz dünyamızın % 70′i de su olduğunu hatırlatmakta fayda vardır.

Hiç yorum yok: