Bu Blogda Ara

2 Haziran 2010 Çarşamba

Çok Zikreden Deli mi Olur?


Çok Zikreden Deli mi Olur?

Ahmed Hulûsi

ZİKİR konusunda halkımızın çok korktuğu bir husus vardır. Elbette bunda en büyük faktör de "menfî şartlandırma"dır. "Çok tesbih çekme, deli olursun!.." türünden, kasıtlı ya da kasıtsız söylentilerin kesinlikle belli olan bir yönü vardır ki o da `BİLİNÇSİZLİK' olan şartlandırma, insanları ZİKİR konusunda son derece ürkütmüştür. Kur'ân-ı Kerîm her halûkârda, ayakta, otururken, yan yatarken sürekli zikir yapılmasını tavsiye ederken; maâlesef, bu bilinçsiz çevreler, elden geldiğince insanları zikirden uzak tutmaya çalışmaktadırlar.

"ALLAH'I AYAKTAYKEN, OTURURKEN, YATMIŞKEN ZİKREDERLER; GÖKLERİN VE YERİN YARADILIŞ HİKMETİNİ DÜŞÜNEREK, RABBİMİZ SEN BUNLARI HİKMETSİZ BOŞUNA YARATMADIN MÜNEZZEHSİN DERLER" (3-191)


Evet, insan daima üç halden birindedir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, veyahut da yatmaktadır. İşte, yukarıda âyet, her üç halûkârda da zikredilmesi gerektiğini bize açık seçik vurgulamaktadır. Öyle ise, bize düşen, elden geldiğince, zikir yapmaktır!.. Nerede olursak olalım, ister abdestli, ister abdestsiz, olabildiğince zikir yapmak suretiyle beynimizi geliştirelim, Allâh'a yakîn elde edelim. Bizim, nice içki içen ve hatta alkolik olan kişiye zikir tavsiyemiz vardır ki, bunlar meyhanede içki içerken zikre başlamışlardır. Bir elinde içki kadehi, diğer elinde tesbihle işe başlayan bu kişiler; zikrin beyinde yaptığı yeni açılımların sonucu; kendilerinde meydana gelen idrâk ile bir süre sonra içkiyi bırakmışlar; ve daha sonra da kendi içlerinden gelen bir şekilde, hiç bir dış baskı olmaksızın beş vakit namaz kılıp, Hacca gitmişlerdir.
Biz diyoruz ki, ZİKİR insana en güzel geleceklerin yegâne anahtarıdır; çünkü beyin kapasitesini geliştirmeye yönelik yegâne ve en güçlü çalışmadır. Ya, çok tesbih çekip de deli olanlar; diyeceksiniz!... Şunu kesinlikle ifâde edeyim ki, çok tesbih çekmek yüzünden hiç bir normal insan deli olmaz!.. Ama şurası kesindir ki, çevresinde normal gibi tanınan oysa gerçekte şizoid ya da paranoid olan pek çok insan vardır!.. Bunların bu hasta durumları genellikle 35-40'tan sonra bazen de daha ileri yaşlarda ortaya çıkar. Hatta bazen de bir vesile olmazsa, hiç ortaya çıkmadan kapalı olarak bu dünyadan geçer giderler. İşte, bu esasen hasta yapılı olan kişilerden biri bir vesile ile tesbih çekmeğe başlamış ve daha sonra da bir vesile ile hastalığı ortaya çıkmışsa, art niyetli kişiler tarafından bu durum hemen tesbih çekmeğe zikir yapmaya bağlanarak, insanlar dinden ve zikirden soğutulur. Oysa, normal yapılı, sağlıklı, akıl-mantık bütünlüğüne sahip bir insanda, zikrin asla hiç bir zararı yoktur!.. Aksine, bu tür bazı hastalıkları olan kişilerde dahi zikrin bazı faydaları olmakta; onların taşkın halleri zikir yoluyla oldukça kontrol altına alınabilmekte veya çok çok içe kapanık halleri daha dışa açılmaya yönlendirilebilmektedir. Her ne kadar, Türkiye'de tarikâtlar yasak idiyse de, basında okuduğumuz ve çevremizden duyduğumuz kadarıyla, Türkiye'de nerede ise her beldede bir şeyh vardır; ve bunların belki de toplam Türkiye nüfusunun yarısına yakın derviş topluluğu vardır. Yani en azıyla Türkiye'de 10 milyon zikir yapan insan söz konusudur. Bu sayının yüzde ya da binde ya da on binde kaçı, normal sağlıklı bir insanken, tesbih çekmek yüzünden akıl hastası olmuştur ki?..

Şunu kesin olarak ifâde edelim ki, normal, sağlıklı, mantıksal bütünlük içinde yaşayan hiçbir insan, zikir çekmeğe başlaması yüzünden deli olmaz, kafayı üşütmez!.. Şayet, belki on binde bir kişi böyle bir sebepten hasta oldu denirse, onun geçmişini araştırın deriz. Ya genetiğinde ya da doğuştan gelen sebeplerle bu hastalığın o kişide önceden mevcut olduğu açık-seçik görülecektir

10 yorum:

napolite dedi ki...

ALLAH razı olsun . esma ul hüsna zikir yapıldıgında. daha kuvvetli eklemeler nasıl yapılabiliyor mesela ya camiu esmasının yanına ne eklenebilir ve çekim sayısı kaç olmalıdır . bilgilendirirseniz sevinirim.

napolite dedi ki...

ebced sayılarını ismimizin nasıl ögrene biliriz ve bu esmaul husna çekilirken nasıl ekleme yapılacak isimler yardımcı olursnız sevinirim

pegasus13 dedi ki...

sevgili kardeşim,ismini oluşturan hurufu mukatta olan harflerin sayısal değerleri vardır,harfler,bu sistemle sayıya daha sonrada sayılar harfe dönüşür,ve isminizin karşılığı olan esma bulunmuş olur,mesela ismimin sayısal değeri 661 dir,bu sayısal kod aynı zamanda bir esmanında karşılığıdır,örnek vermek gerekirse ismi hasan olan bir kimse nin isminde ha:8-sin:60-nun:50 harfleri vardır.sayısal değeri 118 eder.esma dan karşılığı olan isim bulunur bu 2 veya 3 ismin kombine hale gelmesiylede oluşabilir,önemli olan 118 rakamıdır ve zikredilecek sayı değerini verir,ayrıca değişik hesaplamlarla ulvi ve süfli müekkilleri de isimleriyle bu sayıdan hesaplanır ve zikrin sonunda yapılacak duada vesile kılınır,camiu esmasını adedi 114 eder(cem eden bir araya toplayan... )demektir.esma sadece kendisiyle zikredilevbileceği gibi,lailaheilallahülcamiu şeklindede okunabilir.(zahiri ve batini bütün mevcudatı azameti ve kudretiyle bir araya getiren ALLAH'tan başka ilah yoktur.demektir.vesselam...

pegasus13 dedi ki...

ayrıca..avatarında yazılı olan esma ya VEDUD ESMASIDIR.SAYISI:20 çok seven ve çok sevilen demektir yani sevgisine dostluğuna ve rızasına hak kazanılmaya en layık olan zat demktir.2 esma bi araya gelince aşk ve sevgi üzerine oluşan muhabbeti celp etmeye başlar114+20=134 defa lailaheillallahülvedudulcamiu..gibi...

napolite dedi ki...

ALLAH razı olsun.

pegasus13 dedi ki...

ALLAH(C.C.)cümlemizden razı olsun inşallah.

napolite dedi ki...

ebcet hesabı nasıl yapılır onunda bir cetveli varmı acaba mesela... ,lailaheillallahülvedudulcamiu ( lailaheillallah(ül)(vedud (ül) camii. 2 ad ül var !! toplam normalde 134 oluyo ismler eklenmeden (ül) 2 adet var) kelimesi nin ebcedi de eklenecekmi çekim yapılırken ve bu esmayı çekerken veya başka bir esmayı kullanırken. gece yatsıdan sonramı sabaha kadar yapılması uygun veya günün 24 saatindemi! anladıgım kadarıyla gecen konularınızda zikri yaparken 70 est 11 selatu selam çekilip, niyyet edip zikire başlayıp bittikten sonrada bir kısım estf 11 selatu selam çekilmesi gerekir. bunun tam bir açıklamasını yaparmısınız. ALLAH razı olsun.

pegasus13 dedi ki...

değerli kardeşim,ebced tablosu google da aratarak bulnamnızda mümküm bu konuda yetrli bigiyi veren siteler bile war, ben bu konuda yetrli bir bilgiye sahip değilim,esmalarda el ve ya takılarına gelince onlar esmanın içine dahil değildirler.el(var) la(yok)ya(ey)anlamında hitab ünlemidir. zikretmenin saati olmasada belirli saat ve vakitler daha faziletlidir,esmanın hücrelere uygalayacağı manyetik rezonans açısından o esmanın saaitine denk getirerek yapılamsı neticeyi dahada kuvvetle sonuca ulaştırırgece yarısından sonra yapılan dua ve ibadetler ve seher vakitleri gibi,önermli olan zikrederek ,letaifleri asıl makamlarına karşı etkin kılmaktır.
bu konuda bilgim yok malesef,vesselam.(la edri);)

napolite dedi ki...

anladım tşk ederim RABBİM razı gelsin zahmet verdim sağolasın.

pegasus13 dedi ki...

rica ederim,Rabbim sizdende razı olsun.