Bu Blogda Ara

8 Mayıs 2010 Cumartesi

BURAK- PEGASUS (yorum)

Pegasus sanıldığı gibi kahramanı kurtaran, tam düşerken yetişen, kanatlı uçan at değil. Sembolik olarak müşkül bir karanlığa düşmek üzereyken kurtarıcı olarak gelen uçan at simgesi tamamen zihnimizin bir benzetmesi, atın bir binek olması ve biz uçuruma düştüğümüz için de kanatlı olması gerekiyor. Mitolojideki Pegasus ise yılan saçlı kadın Medusa’yı Perseus öldürünce Medusa’nın kanından büyüyen kanatlı attır. Perseus kolay yoldan Pegasus’u kullanarak tanrıların katına çıkmak ve tanrılaşmak istemiş ancak Pegasus onu yarı yolda sırtından atarak Zeus’un atı olmuştur. Mitolojinin sembolizmini düşünürsen tanrıların arabalarına varırsın, yani UFO’lar ( bu terimi hiç sevmem, çünkü her uçan cisim bir araçmış gibi algılanıyor oysa ki bunun daha doğru ve türkçesi olan TABAK daha doğru. Tabak ayrıca TABAKA yani boyut ile de şifrelidir ki Tabakadan tabakaya geçiş ancak dönen bir tabak ile mümkündür ).UFO’lara döneceğim ama bunun için öncelikle Pegasus’tan vardığımız ve kendisine at denilmesine sebep olan ve Zeus’un bineği ile karıştırılan Burak’ı açmalıyım. BURAK (BHURAK , DHURAK ) miraç mucizesinin, mucize olmasını sağlayan araçtır . Eğer miraç sadece Hz. Muhammed’in bir rüyeti olsaydı o zaman bir mucize olamazdı . Miraç iki aşamalı bir ALLAH’a yükselme olayıdır. En aşağıdan en yukarıya (arzdan arşa ) çıkmak tabii ki kolay değildir ve dünyada Adem’den sonra tersine yapılan tek olaydır. Adem ile Havva cennetten kovulunca iblisle birlikte yeryüzüne indirilmişler ( TARD ). O zaman henüz dünyanın ekseni eğriltilmediği için de mağnetosfer ve kutup çekimleri sonucu nötr yükte olan iki bölgeden, incir dönencesinin zeytin dönencesini kestiği sıfır yüklü Cidde’ye Adem , zeytin dönencesinin incir dönencesini kestiği Cizze’ye de Havva indirilmiştir (Cizze bugünkü Giza piramitinin olduğu yerdir Gizza ). Bu iki bölge emin beldelerdir. Adem ile birlikte kardeşi sayılan dişi hurma ağacı dünyaya inmiş. Havva’yla birlikte ise incir ağacı cennetten dünyaya indirilmiştir .Cennetten kovulan iblis ise çamur yerine ateşten yaratıldığı için sadece aşağıya doğru inebilmiş zaten enerji olan vucudu nedeniyle de atmosfer tabakalarını geçemeyeceği için kıyamete kadar dünyada kalmaya mahkum olmuştur. Adem soyunmuş ve inmiş Hz. Muhammed ise ilk bölüm olan Burak’da maddi bedeniyle, ikinci bölüm olan refref bölümünde ise ruhuyla giyinmiş ve çıkmıştır. Burak’a geçmeden önce Zulkarneyn yolculuklarını biraz açalım mı ? Batıda Amerika’ya , doğuda Sin’e (Çin Hind ) ve kuzeye Türkistan Afganistan arasına bir zaman seddi yapabilmek için tabak biçimli aracıyla gitmiştir (Kıtalar henüz ayrılmamıştı). Batıda Amerikan Aztek Maya kızılderililerinin ataları vardı ve bu sakallı çift boynuzlu miğfer takan ve uçan tabakla gelen adamı tanrı sanmışlardı (Daha sonraki İspanyolların acımasız altın bulma girişimlerinde, sakallı İspanyolları tanrı zannetmişler ve karşı koymadan acımasızca katledilmişlerdir) Not= Zulkarneyn’in miğferi birçok sırrı açar , iki çağ , iki zaman , iki alem ve berzah tüneli , kum saati, yin yang ve Vikinglerin Kolomb’dan çok önce Amerika’yı keşfi. Mayaların takvimleri ile ayrıntılı uzay haritaları 2012 tarihi mayaların tanrı atası Quetzolcat ... Doğuda ise Hindi Çin’de hiçbir gölgesi olmayan insanlar vardı, tepsi gibi bir güneş ! . Zulkarneyn in bu insanlara verdiği bilgi bugün hala yaşamaktadır. Japonlar bunu çok iyi algılamış ve yaşatmışlardır (Japon bayrağındaki güneş iki sırrı taşır ). Çinliler ise komunizme kadar birçok manastırda uyguluyorlardı ama sonra gizlenmek zoruda kaldılar. Tibet böyle doğdu . Hintliler ise gizli bir sembolizme boğup Buda ile karıştırdılar. Kuzey yolu ise . Yecüc Mecüc kavminin zaman seddi ile zamanlarının ters aktığı boyuta bir yapay kara nokta yapılarak hapsedilmesini kapsarki bu kıyametin büyük alameti ve mucizesidir.............
Şimdilik bu kadar yeter ... Şimdi gelelim Burak’a Zulkarneyn in aracının bir benzeri olan Burak geniş bir tabak şekli ortasına monte edilen bir küreden ibarettir. küre yolcu ve kumanda için bir bölümken, geniş tabak kendi etrafında soldan sağa dönebilmesini sağlayan bir fisyon motoru (tennur) takılmış araçtır. Dönme sonucu gittikçe ivmelenen motor ışık hızına % 80 yaklaştığı zaman açılan tünelden ışık hızı sabitinde donmadan , % 120 hıza atlamaktadır. Böylece küre içindeki yolcu maddi bedeniyle soyut alemleri seyredebilmektedir . Hz Muhammed Burak’la sırasıyla yedi gök yani ışık hızı sabitlerine göre düzenlenmiş yedi boyut geçmiştir. Arşa yaklaştıkça sidretül münteha son sedir ağacına varmış ve artık maddi beden imkansız olduğu için bedeni yatağına geri bırakılarak yola saf ruhuyla refref’e binerek devam etmiştir. ( Hz. Muhammed in yatağa dönüşünde henüz yatağı soğumamıştı bile oysaki burakla arşa çıkmak dünya yılıyla bin yıl sürmektedir relativite ) Arş katındaki yolculuğu sonunda rabbini bulmuş ilahi görevini tekrar hatırlamış , arş ilmini istemiş ve almıştır Burak teknolojisi bize iki sırrı açar; birincisi zaman yolculuğunun mümkün olduğu , ikincisi de buna bağlı olarak gördüğümüz bir çok UFO’nun aslında zaman yolcusu olabileceği. Bir UFO’nun bir çok yerde ve tarih boyunca birçok zamanda görülmesi aslında aynı aracın zaman ve mekan atlamalarıdır . Araç için bir dakika süren bu atlamaları biz tarih içinde sayısız kere görürüz 1700’lerde, 1800’lerde, 1900’lerde görülen UFO aslında hep aynı UFO
’dur.

Hiç yorum yok: