Bu Blogda Ara

2 Ocak 2010 Cumartesi

(Selam o’na) Îsâ müslümandır

(Selam  o’na)  Îsâ  Müslümandır  (Yahûdî ırkından Örnek Müslüman)


                        بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ


“Elbette Îsâ’nın örneği, Allâh’ın yanında, Âdemin örneği gibi(dir); onu yarattı topraktan,sonra dedi o’na –ol!.. böylece olur.   (3-âli imrân-59).
(Selam ona)yüce Allâh’ın elçisi Îsâ’dan bahsedildiğinde , bu durumdan hoşlanmayan câhilce rahatsızlık duyan müslümanlar var. Bu câhilce tavrın sebebini mertçe söyleyebilenlere sorduğumda, rahatsızlığın sebebi anlaşıldı. Meğer bizim sözde müslümanlar (selam ona) Îsâ’yı,  Hıristiyan adıyla anılan kâfirlerin peygamberi zannediyormuşlar. Kâfirin peygamberi olmaz. Kâfirin kâfirliği, nefsi, biraz dünyâsı, bolca şeytanı olur.hattâ Îsâ Hıristiyandır diyenler var.
     Hıristiyanlar kâfir, cehennem yakıtı, yüce Allâh’a ortak koşan  kişilerdir. Yüce Allâh’ın elçisine bu kötü sıfatları yakıştıran  kâfirdir, tevbe edeler.
      Bu konuda halkın bilgisiz kişilerin bu sözlerinin kaynağı ise, biraz araştırınca gördümki; tefsirler,  sözde âlimler ve târih kitapları .bu sözde âlim  eseri  yazılarda Îsâ’nın dininin  Hıristiyanlık  olduğu  iddiâ ediliyor . 
    Biline,      (selam ona)  Îsâ müslümandır
Îsâ’nın havârileri (yakın arkadaşları) müslümandır.
Îsâ’ya inanan uyan  müslümandır. mâdem öyle hıristiyanlar, ona inanıyor, uyuyorlar onlar da müslümanmı denilebilir. Hâyır, onlar ona inanıp uysalardı müslüman olurlardı. Onlar ona inanmıyor uymuyorlar, aksine onlar (selam ona) Allâh’ın elçisi Îsâyı öldürmeye kasdeden,yüce Allâh’ın ve Elçisinin ve insanlığın düşmanı (l.a.) Şeytana inanıyor ve uyuyorlar. Yüce Allâh’ın elçisini öldürüp astıklarını zannettikleri haçı , yüce Allâh’a ve Elçisine düşmanlığın sembolünü, dinlerine sembol etmeleri bunun delilidir. (Selam onlara) yüce Allâh’ın elçileri Mûsâ, Îsâ ve havârilerinin müslüman olduğunu öğrenmek için Kur’ân’ı meâlinden okumanız yeterlidir. Oraya da münâfıkların eli uzanmamışsa . Meallerde münâfık tâkibi için uygun ölçeklerden biridir ,  Kur’ân meallerinde ,”müslüman” anlamındaki, arapça “müslim” kelimesinin “müslüman” kelimesinden başka bir kelime ile meallendirilmesi. Arapça kelimenin meallendirilmeden nakledilip ,arapça  okunuşu ile “müslim” yazılması da aynı münâfıklık çetesinin işidir. 61. Sûre saf sûresinin 6. Ve 7. Ayeti)  (3. Sûre âli imrân sûresinin 52. Âyeti)
  (61 saf 6) “Ve dediğinde Îsâ , oğlu  Meryemin  ey İsrâîl oğulları  (Yâkûb oğulları)  benim elçisi Allâh’ın size , doğrulayıcı neyi (ki) arasında iki elimin (benden önce) Tevrattan ve sevindirici bir elçiyle ,  gelir  benden sonra ,  adı onun Ahmed (Muhammed) , böylece geldiğinde onlara açık delillerle dediler bu açıklayıcı bir sihir”.
 (61 saf 7)   ” Ve kim daha zalim kimden (ki) attı (iftira etti) Allah’a yalanı ve o çağrılıyor  İslama ve Allah (gerçeğe) iletmez toplumunu zalimlerin”.  
(61 saf -8) “İstiyorlar söndürsünler ışığını (nûrunu) Allâh’ın ağızlarıyla ve Allâh tamamlayan(dır) ışığını (nûrunu) ve hoşlanmasada kâfirler”.

 (3 âli imrân  52)        “Böylece  ne  zaman  hissetti  Îsâ  onlardan  kâfirliği , dedi , kim  yardımcım  Allâh’a  doğru,  dedi  Havârîler  biziz  yardımcıları  Allâh’ın,  güvendik  (îmân  ettik)  Allâh’a  ve  tanık  ol  bizim  müslümanlar  olduğumuza”.
 Özellikle delildir ,
Îsâ müslümandır
Yüce Allâh’a ,   (selam o’na)  Îsâ’ya inandığını iddiâ  eden,sevdiğini iddiâ  edenler  Âdem’in ,  İbrâhîm’in ,    Îsâ’nın , Mûsânın ,  Muhammedin  (salat ve selam o’na , onlara)  bir  olan  yoluna gelin, müslüman (Allâh’a teslim olan) olun.  

Selam ona Îsâ hakkındaki bazı hadisler : (Salat ve selam o’na)  yüce  Allâh’ın  elçisi  Muhammed dedi.
“Ruhum yed-i kudretinde olan Allah`a yemin ederim ki, Meryem`in oğlu Îsâ , adil bir hakem olarak aranıza inecek , haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracak, İslam`dan başka şeyi kabul etmeyecektir.”  [Buhari]
 “vallahi Meryem`in oğlu adil bir hakem olarak inecek, haçı parçalayacak, domuzu öldürecek, kin , nefret ve haset ortadan kalkacaktır.) [Müslim]
 “Îsa inecek, İslamiyet yolunda savaşacaktır. Onun zamanında Allahü teâlâ, müslümanlardan başka herkesi helak edecektir. Deccal da helak olacaktır. Îsâ , kırk yıl yeryüzünde yaşayacak, sonra ölecektir. Cenazesini müslümanlar kaldıracaktır.”  [Ebu Davud]
“Îsa benim yanıma gömülecektir.) [Tirmizi]

“Peygamberlerin dini birdir”. (sahihi müslim cilt 10 sayfa 162 hadis 145)
“Cennete  Müslüman  kimseden  başkası  girmez “. Kaynak: (Buhari;cihad 182, rikak 45) , (Muslim; iman 178- 377- 378) , (İbni mace; sıyam 35, zühd 34) , (Tirmizi; cennet 13) , (Darimi; siyer 62) , (Ahmed ibni hanbel; (1-3) (3-415) (4-89, 90)(5-438) ).

“ Ve  sağ olsun  Gönderilenler  (peygamberler)”.
“ Ve  Övgü  Allâh’a  düzenleyeni  Evrenlerin “.  (37 sâffât, âyet 181-182).  

Hiç yorum yok: