Bu Blogda Ara

21 Mayıs 2013 Salı

Esmâül Hüsna Okuma Cetveli Saatleri ve Günleri


Ya Allah (c.c) 66. Güneş – Pazar. Sabah ve İkindi sonrası.
İmanın artması, her çeşit zenginlik, duaların kabulü için; Kansere karşı Celle Celâlüh.
Ya Rahman – 298. Güneş – Pazar. Sabah erken ve ikindi sonrası.
Dünyada ve ahirette Allah'ın sevgisini kazanmak ve yardım görmek için.
Ya Rahim–258. Güneş – Pazar. Sabah erken ve ikindi sonrası.
Maddi manevi her türlü rızka ve zenginliğe kavuşmak; burun için.
Ya Melik–90. Utarit – Çarşamba. Sabah erken ve ikindi sonrası.
Maddi-manevi güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek için…
Ya Kuddüs–170. Müşteri – Perşembe. Sabah ve İkindi sonrası. 
Maddi" ve manevi her türlü temizliğe sahip olmak, ruhî hastalıklardan kurtulmak için
Ya Selâm – 131. Güneş – Pazar. Sabah ve İkindi sonrası.
Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak için.
Ya Mü’min – 136. Ay – Pazartesi. Sabah ve İkindi sonrası.
Güvende olmak, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek için.
Ya Müheymin – 145. Müşteri – Perşembe.Sabah ve İkindisonrası.
İnsanlardan korunmak, düşüncelerini anlamak ve romatizma için.
Ya Aziz – 94. Merih–Salı: Sabah ve İkindi sonrası. 
Düşmanlara galip gelmek, şerlerinden korunmak için.
Ya Cebbar – 206. Merih – Salı: Sabah ve İkindisonrası.
İsteğin yerine gelmesi, insanlar ve cinlerden korunmak; guatr, atardamar ve omurga için.
Ya Mütekebbir – 662. Müşteri– Perşembe: Sabah ve İkindi 
İzzet, şeref ve büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek için
Ya Hâlık – 731. Güneş – Pazar: Sabah ve İkindi 
İşlerde üzüntü ve sıkıntılardan kurtulmak, başarılı olmak, rahim rahatsızlıkları için.
Ya Bâri’ – 213. Güneş – Pazar: Sabah ve İkindi 
Her işte başarılı olmak, sıkıntılardan kurtulmak; pankreas, şeker ve böbrek bezleri için.
Ya Musavvir–336. Ay–Pazartesi: Sabah ve İkindi 
Amacına ulaşmak ve ifade etmek, zor işleri başarmak, bir işte uzmanlaşmak için.
Ya Gaffar – 1281. Zühre-Cuma: Sabah ve İkindi 
Affedilmek, günahlardan korunmak, sığınmak, üzüntüyü yenmek için.
Ya Kahhâr – 306. Merih – Salı: Sabah ve İkindi 
Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak için
Ya Vehhâb – 14. Zühre – Cuma. Sabah ve İkindi 
Sıkıntısız, rahat bir hayat sürmek ve kalp damarlarının tıkamaması için.
Ya Rezzak – 308. Zühre – Cuma. Sabah ve İkindi 
Bol rızıklı ve zengin bir ömür geçirmek; kalp kasları ve mide için.
Ya Fettâh – 489. Utarit–Çarşamba. Sabah ve İkindi 
Maddi ve manevi hayır kapılarının açılması, ticarette başarılı olmak için
Ya Alîm – 150. Müşteri–Perşembe. Sabah ve İkindi 
İlim zenginliğine ulaşıp marifet sahibi ve âlim olmak için.
Ya Kâbıd – 903. Müşteri – Perşembe. Sabah ve İkindi 
Zalimin zulmünden kurtulmak; düşmanlarından korunmak için
Ya Bâsıt – 72. Zühre – Cuma. Sabah ve İkindi 
Rızkının genişlemesi ve bereketin artması; psikolojik ve ruhsal rahatsızlıklar için.
Ya Hâfid – 1481. Güneş – Pazar. Sabah ve İkindi 
Kötülükten, kötülerden ve bütün belalardan korunmak ve tansiyon için.
Ya Râfi’–351. Güneş–Pazar. Sabah ve İkindi 
İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak; bacaklar için.
Ya Muizz – 117. Güneş – Pazar: Sabah ve İkindi 
Fakirlikten ve insanlar içinde zelil olmaktan kurtulmak için
Ya Müzill – 770. Merih – Salı: Sabah ve İkindi 
Her çeşit düşmana galip gelmek ve zelil etmek için
Ya Semi’ – 180. Müşteri – Perşembe: Sabah ve İkindi 
Duaların kabul olması ve Kulak rahatsızlıkları için
Ya Basîr – 302. Güneş – Pazar. Sabah ve İkindi 
Acizliğin kalkması, basiretli olmak, göz hastalıkları için
Ya Hakem–68. Güneş–Pazar: Sabah ve İkindi 
Haklı davasını kazanmak, hak ile hükmetmek için
Ya Adl–104. Güneş – Pazar: Sabah ve İkindi 
Adaletli olmak haklı davayı kazanmak için
Ya Lâtif – 129. Zühre – Cuma: Sabah ve İkindi 
Dileklerin olması, kısmet ve rızkın açılıp artması ve burun için.
Ya Habîr - 812. Güneş – Pazar: Sabah ve İkindi 
Hafıza ve idrakin güçlenip genişlemesi, kolay anlama ve ezber için
Ya Halim – 88. Zühal – Cumartesi
Güzel ahlâk, yumuşak huyluluk, sükûnet, öfke ve sinir yatışması için.
Ya Azîm–1020. Utarit–Çarşamba: Sabah ve İkindi 
Sözünün tesirli olması ve dinlenmesi için.
Ya Gafûr–1286. Güneş – Pazar: Sabah ve İkindi 
Günahların affedilmesi ve kötü ahlaktan korunmak için.
Ya Şekûr – 526. Güneş – Pazar
Talihin açılması, mevcut nimetlerin şükrünü eda ve bol rızık elde etmek için.
Ya Aliyy – 110. Güneş – Pazar
Zilletten kurtulmak ve ilim derecesinin artması için.
Ya Kebîr – 232. Müşteri – Perşembe
Maddi-manevi büyüklük kazanmak; saygı ve hürmet görmek için.
Ya Hafîz – 998. Zuhal-Cumartesi
Nefsini ve malını her türlü beladan, insan ve cinlerden korumak; tansiyon için
Ya Mukıyt – 550. Güneş-Pazar
İhtiyacı olanı kazanmak ve bol rızık elde etmek için
Ya Hasîb – 80. Zühre-Cuma
Herkese karşı açık alınlı olmak hesabını kolay vermek için
Ya Celil – 73. Güneş-Pazar
Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek için
Ya Kerim – 270. Zühre-Cuma
Zengin ve cömert olmak, her kolaylığa sahip olmak için
Ya Rakîb–312. Zühre-Cuma
Allahın koruması altında olmak, bunu hissetmek ve hafızanın kuvvetlenmesi için
Ya Mücib – 55. Müşteri-Perşembe
Duaların kabul olunması; sözlerinin dinlenmesi için
Ya Vâsi’ – 137. Ay-Pazartesi
Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için
Ya Hakîm – 78. Zühre-Cuma
İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak için.
Ya Vedûd – 20. Ay-Pazartesi
İnsanların sevgisini kazanmak için
Ya Mecîd – 57. Zühre-Cuma
İzzet ve şerefin sahibi olmak ve itibarının artması için.
Ya Bâis–573. Güneş-Pazar
Kuvvetli irade sahibi olmak, alacaklarını tahsil etmek için
Ya Şehîd – 319. Müşteri-Perşembe
Şehit olmak, heybetli olmak ve halk arasında sevilmek için.
Ya Hakk – 108. Zühre-Cuma
Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işi bitirmek için
Ya Vekil – 66. Zühre – Cuma
Allahtan her türlü yardımı görmek, her şeye karşı korunmak için.
Ya Kaviyy–117. Merih – Salı
Kansızlık, kaslar ve vücudun güçlü olması; zor işleri kolay görmek, gudde-i teymusiyye için
Ya Metîn – 500. Zühre – Cuma
Maddi ve manevi dayanıklılık, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak için
Ya Veliyy – 46. Merih – Salı
Her işte Allahın yardımını istemek için
Ya Hamîd – 68. Müşteri – Perşembe
Kazancın genişlemesi, Allaha çokça hamd etmek, yardım istemek için
Ya Muhsî – 148. Zühre – Cuma
Akıl dinamikliği, zekânın ve hislerin kuvvetli olması için
Ya Mübdi’ –56. Müşteri–Perşembe
Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım görmek için
Ya Muiyd – 124. Zühal – Cumartesi
Elden kaçanı geri getirmek, âhiret gerçeğini ruhen hissetmek için
Ya Muhyî – 68. Zühre – Cuma
İşlerde başarılı olmak, hastalıklardan kurtulmak…
Ya Mümît – 490. Merih – Salı
Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, sürekli âhiret’i hatırlamak…
Ya Hayy – 18. Güneş – Pazar
Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak; böbrekler için.
Ya Kayyûm–156. Müşteri – Perşembe
Her işte yardımı Allahtan beklemek, isteklerine kavuşmak, rızkın devamı…
Ya Vâcid – 14. Zühre – Cuma
Aradığını ve kaybettiğini bulmak için.
Ya Mâcid – 48. Zühre – Cuma
Bol kazanç elde etmek ve şerefli yaşamak için.
Ya Vâhid – 19. Merih – Salı
Kalbin uyanıklığı ve isteklerin yerine gelmesi için.
Ya Ehad – 13. Merih – Cuma
Kalbin uyanıklığı ve isteklerin yerine gelmesi…
Ya Samed–134. Müşteri – Perşembe
Hiç kimseye muhtaç olmamak için.
Ya Kâdir – 305. Güneş – Pazar
İstediğini yapmaya güç yetirmek için.
Ya Muktedir – 744. Zühal – Cumartesi
Her işte başarılı olmak için.
Ya Mukaddim – 184. Zühal – Cumartesi
Daima yükselmek için…
Ya Muahhir – 846. Zuhal – Cumartesi
Kötü ve belalı birinin veya kötü bir işin uzaklaşması…
Ya Evvel – 37. Güneş – Pazar
Her hayırlı işte öne geçip ilk ve birinci olmak için.
Ya Âhir – 801. Zühre – Cuma
Ömrün uzaması ve bereketi için.
Ya Zâhir – 1106. Zühal – Cumartesi
Her konunun açıklığa kavuşması, gizliliğin kalkması; göz sinirleri için
Ya Bâtın – 62. Ay – Pazar
Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması için
Ya Vâli – 47. Güneş – Pazar
Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi için
Ya Müteâli – 551. Zühal – Cumartesi
İstediği makama gelmek, yükselmek; göz damarları için
Ya Berr – 202. Zühre – Cuma
Her halükarda iyilik bulmak için.
Ya Tevvâb - 409. Müşteri – Perşembe
Tövbelerin kabul olması için
Ya Müntekim – 630. Merih – Salı
Zulüm ve fenalıklardan korunmak; zalimlerden intikam almak için
Ya Afüvv – 156. Güneş – Pazar
Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek için
Ya Raûf – 286. Zühal – Cumartesi
Merhametin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek; kolon ve dizler için.
Ya Mâlikü’l-Mülk – 212. Utarit-Çarşamba
Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddi ve manevi" derecelerin artması için
Ya Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm. 1098 Güneş-Pazar
İşlerin kolay ve asan olması, başarılı olmak, sevilmek için…
Ya Muksit – 209. Müşteri-Perşembe
Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak için.
Ya Câmi’ – 114. Müşteri-Perşembe
Küsleri barıştırmak ve hayırların toplanması için
Ya Ğaniyy–1060. Güneş – Pazar
Zenginlik; bol rızık, sevilmek ve migren ve burun rahatsızlıkları için
Ya Muğnî – 1100. Zühre – Cuma
Rahat bir geçim, bol rızık; zenginlik ve sinirler için
Ya Mâni’ – 161. Güneş – Pazar
Beklenmedik, kaza, bela ve felaketlerden korunmak, emniyet ve güvende olmak için
Ya Dârr – 1001. Merih – Salı
Zararlı kimselerin zararından korunmak ve onları Allaha havale etmek için
Ya Nâfi’ – 201. Zühre – Cuma
Hastalık ve zararlı şeylerden korunmak; yağ keseleri, kemikler ve karaciğer için.
Ya Nûr – 256. Zühre – Cuma
Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak ve kalp sağlığı için
Ya Hâdi – 20. Güneş – Pazar
Doğru yolu bulmak; yaramaz çocuklar; gudde-i snowberi (üzüm gibi) ve idrar kesesi için
Ya Bedi’ – 86. Müşteri – Perşembe
Allahın yardımına nail olmak, maddi manevi güzelliğe sahip olmak ve saç için
Ya Bâki – 113. Güneş – Pazar
Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak için.
Ya Vâris – 707. Zühre – Cuma
Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak için.
Ya Raşîd – 514. Güneş – Pazar
Güzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan kurtulmak ve prostat için.
Ya Sabûr – 298. Güneş – Pazar
Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak ve böbrekler için okunabilir...


İsim:  314734_10150313528092458_560082457_8042331_978706417_n[1].jpg
Görüntüleme: 45
Büyüklük:  77.1 KB (Kilobyte)

2 yorum:

Adsız dedi ki...

Paylasimlara devam ettiginiz icin tesekkürler.

Adsız dedi ki...

paylasimlariniz cok yardimci oluyor bana.size cok tesekkür ederim ve lütfen devam edin.
saygilar selma selcuk