Bu Blogda Ara

28 Temmuz 2010 Çarşamba

Aden'den Çıkan Ateş

İçinde yaşadığımız süreçte bir şekilde örtülü kalan,
Rivayetlerde “Aden’den çıkan ateş” olarak belirtilen,
Doğrudan bizim dönemimize baktığı halde,
Gayet olağan görülen,
Adiyattan kabul edildiği için de,
Hayatın keşmekeşi içinde fark edemediğimiz,
Ahirzaman hadiselerine dikkat çekmek istiyorum..

“On alâmet görmeden kıyamet kopmayacaktır:
Güneşin batıdan doğuşu, [1]
Ye’cüc ve Me’cüc, [2]
Dabbe, [3]
Biri meşrikte (doğuda),
Biri mağribde (batıda),
Ve biri de Arap yarımadasında olmak üzere
Üç yere batma hadisesi, [4]
Aden’in ücra köşesinden çıkacak bir ateş ki,
İnsanları katarlayacak veya toplayacak,
Nerede konaklarlarsa onlarla beraber konaklayacak
Ve nerede kaylule (öğle uykusu) yaparlarsa,
Onlarla beraber kaylule yapacaktır.
Deccal, [5]
Duhan (duman), [6]
Kızıl bir rüzgar, [7]
Meryem’in oğlu İsa’nın inişi, [8]
Mehdi’nin çıkışı.. [9]”

Günümüzde nerede insan varsa,
Orada onu takip eden bir ateş bulunmaktadır.
Bu gerek yakıt olarak kullanılan bir ateştir,
Gerekse uğrunda savaşılan bir meta olarak..
Tarihte petrol ilk kez,
Savaşlarda yakıcı madde olarak kullanılmıştır.
Heredot M.Ö. 450’de,
Tunus ve Yunan adalarında petrol sızıntılarından bahsetmektedir.
Petrol, 20. yüzyılda olduğu gibi,
21. yüzyılda da stratejik önemini sürdürecek,
Dünya politikasının belirlenmesinde ana etkenlerden biri olacaktır.. [10]
Dünya gaz ve petrolünün oluşturduğu,
Bilinen toplam rezerv 2.3 trilyon varildir.
Bunun 930 milyar varili bulan toplam gaz ve petrol miktarı,
Basra Körfezi’ndeki 5 formasyon / bölge içinde yer almaktadır.
Bu, dünya petrol stokunun yaklaşık yarısına karşılık gelmektedir.
Halen kullanılmamış dünya petrol rezervinin %82’si,
Aden’de bulunmaktadır.
Aden körfezi, dünyanın en stratejik bölgesidir.
Hürmüz boğazını kontrol altında tutma politikası,
21. yüzyılın olduğu gibi, 22. yüzyılın da projesidir.
Bu politika dünya barışını riske sokmaktadır.. [11]
İnsanoğlu nerede konaklarsa onunla birlikte varlığını sürdüren,
Mesela kontağı çevirince peşi sıra onu takip eden,
Ve nerede dinlenirse onunla beraber paydos eden bir ateş,
Ve’l ilmu indallah / en doğrusunu ancak Allah(c.c) bilir,
Petrol olsa gerektir..

1 yorum:

kristal dedi ki...

katılıyorum..