Bu Blogda Ara

3 Temmuz 2009 Cuma

YUSUF suresinin sırrı

modern araç ve gereçlerin olmadığı çağlarda, DÜNYANIN GÖZÜNÜ BAĞLAYAN- KULAĞINA KAR SUYU KAÇIRAN SİYONİST İLLÜZYONİSTLERİN bir türlü tahrif edemediği, Kur'an-ı Kerim in 1400 sene evvel ki mucizeleri bilim adamlarının akıllarını durduruyor.

Güneş sisteminde olan ancak gösterilmeyen 3 gezegen Kur'an'da ayetlerle bildiriliyor.

Yakın zamana kadar güneş sisteminde 9 gezegen olduğu sanılıyordu. Ama Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet, gezegen sayısının 12 olduğunu söylüyordu.

Gerçekten de 1976, 1977 ve 1982 yılında değişik milletlerden bilim adamları, 3 yeni gezegenin varlığını daha tespit ettiler.

Kur'an-ı Kerim dili olan Arapça, son derece zengin bir dildir. Fakat bu zenginlik, özellikle Kur'an-ı Kerim'in başka dillere çevrilmesi sırasında bazı eksik çeviriler yapılıyor. Bu durum çevrilen dilin bu zenginlik karşısında yetersiz kalmasından kaynaklanıyor.

Sözgelimi Türkçe meal Kur'an-ı Kerim'lerde "Yıldız" sözcüğü (Arapçası Necm) çok sık olarak kullanılıyor.

Evrenin genişlemesinden, güneşin hareketlerine kadar birçok gökbilimsel olaya Kur'an-ı Kerim'de yer verilmesine rağmen, Türkçeye çevrilmiş baskılarda gezegenlere ilgili ayeti kerimelerde hiç rastlamaması insanın dikkatini çekiyor ve düşündürüyor...

Fakat kuşkusuz Arapça Kuran-ı Kerimlerde durum hiç de böyle değildir.

Gereken yerde "yıldız", gereken yerde "gezegen" sözcükleri kullanılmıştır.

"...Gece karanlık basınca, o bir (gezegen) gördü."

"(Felemma cenne aleyhilleyhü rea (kevkeba) (Enam Süresi, 6, ayet – 76)

"Gerçekten biz en yakın göğü bir süsle, gezegenlerle donattık. (İnna zeyyenne sema eddünya biziynetinil (kevakib). (Saffat Süresi, 37, ayet 6.)

Not: Bu okuyuş tarzı yüzünden yazılmış Kur'an-ı Kerimdir. Tecvid kaidelerine göre yazılmış değildir. Ayrıca Kuran-ı Kerim tecvid kaidelerine göre okunur ki en doğrusu budur ,merak edenlerin dikkatine sunulur.)

"Gezegenler dağıldığı zaman" (Ve izel kevkibin teseret) (İnfitar süresi, 82, ayet: 2)

Şimdi de Necm (Çoğulu Nücum) sözcüğünün geçtiği ayetleri inceleyelim.

"O parlak bir yıldızdır." (Ennecümüsakibü) (Tarık Süresi, 8, ayet: 3)
12. SURE/ 12 YILDIZ

"Yıldızlar parlaklıklarını kaybettikleri zaman" (ve izze nücumu kederet). (Tekvir Süresi, 81, ayet: 2"

"Gurup vaktindeki yıldız hakkı için" (Vennecmi izaheva)" Necm Süresi, 53 ayet: 1"

Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti, bu anlamda doğru olarak Türkçe'ye çevrildiğinde oldukça yeri ve ilginç bir bilgi ortaya çıkıyor.

12. süre olan Yusuf süresininde, Hz. Yusuf babası Hz. Yakub'a şöyle diyor, "Babacığım, rüyada 11 gezegeni (kevkaben)güneş ve ayı bana secde eder gördüm." Yusuf süresi, 12. ayet: 4"

Bu rüyanın dünya üzerinde görüldüğü göz önüne alınırsa, insanın aklına güneş sisteminde dünya ile birlikte toplam 12 gezegenin olduğu geliyor.

Her ne kadar okullarda okutulan kitaplarda güneş sisteminde 9 gezegen olduğu belirtiliyorsa da bunu Kuranı Kerim hicri 14 küsur asır evvel (12) olduğunu ifade etmiş, nitekim bazı yeni keşiflerle de güneş sisteminde 12 gezegen olduğu hergeçen gün sırrını ifşa etmektedir …

MATEMATİKÇİ BULDU..

1976'da Meksikalı matematikçi Jarinto Pena, matematik hesaplar yoluyla, Güneş'ten yaklaşık (8.700 milyon kilometre) uzaklıkta yeni bir gezegen bulunduğunu açıkladı.

Adını "JANO" koydu. Pena, Neptün ve Pluton'un da tıpkı Jano gibi teleskoplarla incelenmeden önce matematik hesaplama ile bulunduğunu da dikkat çekti.

1977 Ekim'inde de Amerikalı gök bilimci Charles T. Kowal yeni bir gezegen daha buldu. Hatta fotoğrafı bile çekildi. O sırada Dünyadan 2.623 milyon kilometre uzaklıkta bulunan gezegene "Chiron" adı verildi.

1982 yılında ise Sovyet gökbilimcileri "Kiev" adını verdikleri yeni bir gezegen daha bulduklarını açıkladılar.

Kiev'in dünyadan (140 milyon kilometre uzaklıkta) olduğu da saptandı.

Kuşkusuz bu bilim adamları Kur'an-ı Kerim'deki 12 gezegen ifadesinden habersizdiler.

MÜSLÜMAN OLAN FRANSIZ BİLİMADAMI:

"Derin bir Ruhanı anlam taşıyordu…"

Ama Kur'an-ı Kerim 1400 küsur yıl önce güneş sisteminde 12 gezegen olduğunu bildiriyordu. İşte böylelikle Yüce Kitabımız hiç tahrif olmadan kalan tek kutsal kitap olduğu da ispatlanmış oluyordu.

Kur'an-ı Kerim araştırmalarıyla tanınan ve sonradan Müslüman olan Fransız bilim adamı Prof. Dr Maucice Bucaille, Kitabı Mukaddes, Kuran ve bilim adlı kitabında, "Kevkeb" sözcüğünün Kuran-ı Kerim'deki bir ayetle açıklandığını belirtiyor. Prof. Bucaille'e göre söz konusu ayet, derin bir ruhani anlam taşıyordu.

Evet Güneş sistemimizle ilgili bilim adamlarının görüşü ve 1400 sene evvel yüce kitabımızın 12 gezegenle ilgili bilgileri, bize din ve Bilim'in nasıl bir birini kucakladığının bir kanıtı olduğudur.

Modern bilim ilerledikçe, Yüce kitabımızın sırları çözülmeye başlanmış ve bilim adamlarını şaşırtmaya devam ederken, İlahların bir bir yıkılışını yani (Phaeton)'a artık bakmanın zamanı geldi sanıyoruz...

"JANO"

"Kiev" "Chiron"

Gerçek, TÜM DETAYLARIYLA pek yakında PAYLAŞILACAK elbet!!!

Hiç yorum yok: