Bu Blogda Ara

20 Ekim 2008 Pazartesi

CİN- ŞEYTAN- HÜDDAM


Cin - Şeytan - Hüddam

Hava zerresi dediğimiz müspet-menfi taşıyıcılar da halk edilmişlerdir. Bunların çeşitli görevleri vardır. Gündüzün ışığı ve sesleri taşımak gibi kokularla insanları etkilemek, uydulardan tespitler yapmak, cep telefonlarından konuşmaki gibi şeyler ve görüntülemeler vb. yine bu "diğerleriyle" yapılmaktadır. Uydulardan maden tespiti, cep telefonundan konuşma gibi şeyler yine bunlar kullanılarak yapılmaktadır.

Nârîlerden başkaları istifade ettiği gibi nuranilerden de biz faydalanabiliriz. Ama irade sahibi olmak kaydıyla.
Zerre diye bahsedilirken atomu, elektron ve proton seviyesinde düşünmek gerekir. Aynı şekilde de, kozmik bilimde mikrop, virüs ve bakteriden söz edilmez. Bunlar, şuurlu taşınan ve taşıyıcı olan şuurlu varlıklardır.
Her halk edilmişe boyut, zaman, görüntü olarak farklı âlemler verilmiştir.

Bizim âlemimiz dünya ve atmosferdir; diğerlerinin bizim dünyamıza etkileri, girişleri olabilir. Ağaç dipleri, hamamlar, durgun sular, viraneler, kapı eşikleri gibi yerler onların yaşama yerleridir. Bunlar ilim sahiplerine, ilmi isteyenlere bildirilmiştir.

O ortamlarda korumasız halde bulunulursa onlara etki edecek sözler, dalga boyları kullanılmazsa sizi etki altına alabilir ve onların etkilerine maruz kalınabilir. Bu yaratıklar bir anda Çin'de, Maçin'de, kozmosta olabilirler. Bu varlıkların doğumları olduğu gibi ölümleri, düğünleri, yeme içmeleri, oyunları, oyuncakları da vardır.

Bunlar asrımızda bugünün teknolojisi ile büyük devletlerde başta ABD, ısrail ve Rusya'da ilim adamlarınca, her alanda uzmanlarca kullanılmaktadır.

Kirlian fotoğrafları ile ölüm halinde vücuttan çıkan bir elektrik akımı farklılığı ve ısısı belirlenmiştir.�ılahi Kitap�a göre bizimle birlikte yaratılan cinlerin âlemlerinin olduğu da belirtilmiştir. Bu da yapılan araştırmaların ve uygulamaların mevcudiyetini ve doğruluğunu teyit eden bir faktördür.

Her doğan insanın bir cini vardır. Cinler rayihalarla etkilenirler. Bazı bitkilerin yakılmasının kokuları ile bunlar bu ortamı terk ederler. Mesela tarımda zararlılara gaz gönderdiğinizde bunlar kaçarlar. Ayrıca bunlar şekillerden, taşların enerjilerinden, kokulardan ve renklerden, kelimelerden oluşan sözlerden, ateşten, nurdan, seslerden vs.�den oluşan �ki bunların hepsi kozmik bilimde birer dalga boyudur.� enerjilerden müsbet veya menfi olarak etkilenir. Çevresindekilere fayda veya zarar verebilir. Bunun böyle olduğu yüzyıllardır yaşanan vakalarla ve ilahi kitaplarda anlatılan örneklerde görülmüştür.

Evlerimizdeki mevcut ve asılı şekiller, suretler, renkler ve kullanılan parfüm ve kokular üzerinde düşünmeliyiz. Tarihî bina ve saraylarının girişindeki suret ve şekillerin sebebine, yönlerine, pencerelerine, desenlerine hiç dikkat ettiniz mi? Bir de �kozmik gözle� bakın ne �tevafuklar� göreceksiniz.

Hiç yorum yok: