Bu Blogda Ara

4 Şubat 2012 Cumartesi

VEFKLERİN HAZIRLANIŞI


VEFK ÖRNEĞİ (HAZIRLANIŞI)

30 Haziranda doğmuş bir genç kız yaşı geldiği halde hayırlı bir evlilik yapamamıştır ve Dualarının çabuk kabul edilmesi için bütün Esma-ül Hüsnaların tecellilerini kendinde barındırın isim olan Allah(CC) ismi şerifinden yardım istemektedir.

Yapılacak şey, Allah(CC) ismi şerifinin en çabuk etki eden 3'lü bir vefkini yapmak ve kıza taşıtmak sonra, ismi gerekli saatlerde, gerektiği adette okumaktır.

Vefke başlamadan önce kitabın başındaki vefk yaparken, havas, dua ve esma okurken dikkat edilecek hususları bir daha okumak gerekir. Daha sonra bize lazım olacak bütün bilgileri gerekli olan tablolardan alıp vefki yapmaktır.

1. Vefk yapılacak kişi Yengeç burcundandır. Ne tür bir vefk yapılacağı, hangi gün ve hangi saatte yapılacağı ve Esmanın ne zaman okunacağı bu özellikten anlaşılır.

2. Burcunun özelliği Su'dur. Üçlü vefkin suya ait olanın yapılması gerektiği anlaşılır.

3. Burcunun yönetici gezegeni Ay'dır. Vefkin ay saatinde yapılacağı, okunacak esmaların ya da duaların Ay saatine denk getirilmesi gerektiği anlaşılır.

4. Burcunun günü Pazartesi günü, gecesi Salı gecesidir Vefkin pazartesi günü ya da salı gecesi ay saatinde yapılması, gerektiği anlaşılır.

5. Vefki Pazartesi günü ya da Salı gecesi Ay saatinde yapılabilir. Biz Salı gecesini seçersek (Pazartesi günü akşamına denk gelir) o günün iyi ve kötü hizmetlisi olan Cebrail ve Ebyad isimlerinin yeminde anılması gerektiği anlaşılır.

6. Yönetici gezegeni Ay ve vefk ay saatinde yapılacağı için Ay'a ait bir tütsü seçilmesi gerektiği anlaşılır. Hayırlı iş olduğu için güzel koku olan Sandal'ı seçelim.

7. Vefki salı gecesi yani pazartesi akşamı hangi saate yapacağını bulmak için 23 Ekim 2007 Salı İstanbul için Gezegen Gece saatlerini bulmak için 22 Ekim 2007 Pazartesi güneşin batış saati ile 23 Ekim 2007 Salı günü güneşin doğuş saatini alacağız.

Akşam : 18:24 – 00:10 = 18:14 Güneşin batış saati. 22 Ekim
Güneş : 07:17 + 00:07 = 07:24 Güneşin doğuş saati. 23 Ekim

Güneşin batışından doğuşuna kadar olan saati dakikaya çevirdik ve 790 dakikadır. 790 / 12 = 65:8333 yukarı olan tam sayıya yuvarladık ve 66 dakika yaptık.

Güneşin battığı 18:14'e 66 dakika ekleyerek devam edersek 20:26'den 21:32'e kadar olan zamanın Salı gecesinin 3 üncü saatinin birinci ay saati ve 04:08'den 05:14'e kadar olan zamanın Salı gecesinin 10 uncu saatinin ikinci Ay saati olduğunu buluruz ve vefki bu saatlerden birinde yapmamız gerektiğini anlarız. Daha geç yapmamız lazım ki doğrusu da budur onun için 10 uncu saatte yaparız.

8. Dua, havas ve esma okurken dikkat edilecek hususlarla vefk yaparken dikkat edilecek hususlara uyarak, sandal tütsümüzü yakar, İsraf'ı ( Men Etme ) Ayet el Kürsi'leri okur Salı gecesi saat 04.08'te başlar Allah(CC) ismi şerifinin suya ait üçlü vefkini aşağıdaki gibi çizeriz.En küçük sayıdan başlayarak vefki yazdık sağdan sola, yukarıdan aşağı ve bir köşeden diğer köşeye olan sayıları topladık eşit çıktı o zaman vefki doğru yazdığımızı anladık.

9. Vefki yazdıktan sonra 8 derecesinin sayısal değerlerini ve hizmetlilerinin isimlerini bulmak için
Önce vefkin derecelerinin sayısal değerlerinin bulalım. Vefkin hizmetlilerini bulma usulünde belirttiğimiz gibi 1 inci derecenin sayısal değerinden 41, 316 veya 319 sayılarını çıkarmak mümkün olmadığı için, bütün sayılara 361 sayısını ekleyeceğiz.

1 inci derece : 18 + 361 = 379
2 inci derece : 26 + 361 = 387
3 üncü derece : 44 + 361 = 405
4 üncü derece : 66 + 361 = 427
5 inci derece : 198 + 361 = 559
6 ıncı derece : 264 + 361 = 625
7 inci derece : 528 + 361 = 889
8 inci derece : 13728 + 361 = 14089

İyi hizmetliler için bu değerlerden 41 sayısını çıkaralım

1 inci derece : 379 – 41 = 338
2 inci derece : 387 – 41 = 346
3 üncü derece : 405 – 41 = 364
4 üncü derece : 427 – 41 = 386
5 inci derece : 559 – 41 = 518
6 ıncı derece : 625 – 41 = 584
7 inci derece : 889 – 41 = 848
8 inci derece : 14089 – 41 = 14048

Bulduğumuz sayıları matematiksel hanelere ayıralım ve 18 nolu Ebced tablosundaki karşılıklarını yazalım ve sonuna takısını ekleyelim.

1 inci hizmetli için : 300 – 30 – 8 = (ŞE–LE–HA) sonuna Ayil takısını koyduktan sonra ilk iki harfi ulayıp Türkçe karşılıklarıyla okuduğumuzda ilk isim (ŞELHAYİL) olur.

2 inci hizmetli için : 300 – 40 – 6 = (ŞE-ME-VE) sonuna Ayil takısını koyduktan sonra ilk iki harfi ulayıp Türkçe karşılıklarıyla okuduğumuzda ikinci isim (ŞEMVAYİL) olur.

3 inci hizmetli için : 300 – 60 – 4 = (ŞE-SE-DE) sonuna Ayil takısını koyduktan sonra ilk iki harfi ulayıp Türkçe karşılıklarıyla okuduğumuzda üçüncü isim (ŞESDAYİL) olur.

4 inci hizmetli için : 300 – 80 – 6 = (ŞE-FE-VE) sonuna Ayil takısını koyduktan sonra ilk iki harfi ulayıp Türkçe karşılıklarıyla okuduğumuzda dördüncü isim (ŞEFVAYİL) olur.

5 inci hizmetli için : 500 – 10 – 8 = (SE-YE-HA) sonuna Ayil takısını koyduktan sonra ilk iki harfi ulayıp Türkçe karşılıklarıyla okuduğumuzda beşci isim (SEYHAYİL) olur.

6 inci hizmetli için : 500 – 80 – 4 = (SE–FE–DE) sonuna Ayil takısını koyduktan sonra ilk iki harfi ulayıp Türkçe karşılıklarıyla okuduğumuzda altıncı isim (SEFDAYİL) olur.

7 inci hizmetli için : 800 – 40 – 8 = (DA–ME–HA) sonuna Ayil takısını koyduktan sonra ilk iki harfi ulayıp Türkçe karşılıklarıyla okuduğumuzda ikinci isim (DAMHAYİL) olur.

8 inci hizmetli için : 10 – 4 – 1000 – 40 – 8 = (YE–DE–ĞA–ME–HA) sonuna Ayil takısını koyduktan sonra ilk iki harfi ulayıp Türkçe karşılıklarıyla okuduğumuzda ikinci isim (YEDĞAMHAYİL) olur.

10 . Oluşturulacak Vefkin daha tesirli olması için Vefkin etrafına 4 büyük melek olan Cebrail(AS) İsrafil(AS) Azrail(AS) Mikail(AS) ın adlarını sırasıyla yazarız.

Bu vefki bizi devamlı rahatsız eden, bize eziyet eden, kötülük yapan komşumuzu evinden çıkarmak için ya da devamlı zulüm gören kendisini zinaya zorlayan kocasını karısından ayırmak için yapıyor olsaydık sonlarına (yuşin) takısı eklediğimiz iyi işlerde görevlendirmek için kötü hizmetlilerin adını bulup onları Allah(CC) izniyle işimize yönlendirecektik.

Bu vefki bizi öldürmeye and içmiş düşmanımızın helaki için yapmış olsaydık sonuna (tayşin) takısı eklediğimiz kötü işlerde görevlendirmek için kötü hizmetlilerin adını bulup onları Allah(CC) izniyle işimize yönlendirecektik.

11. Vefkin çizimini tamamladık şimdi Yemini oluşturalımYEMİN

Yeminin Türkçesi

Ey Cebrail, sana selam olsun ey İsrafil, sana selam olsun ey Azrail, sana selam olsun ey Mikail, sana selam olsun ve ey bu vefkin vekilleri ve hizmetlileri olan Selhayil, Şemvayil, Şesdayil, Şefvayil, Seyhayil, Sefdayil, Damhayil ve Yedğamhayil size en yüce Meleklerin adı olan Cebrail(AS), Azrail(AS), Mikail(AS) ve İsrafil(AS) adına ve Allah(CC) ismi A'zamı üzerine yemin ediyorum, beni duyun, davetime cevap verin ve bu günün hizmetlisi olan Cebrail ve yardımcısı Ebyad'ı çağırın beraber bana vekalet edin ve bana hayırlı ve mutlu bir evlilik yapmam için yardım edin Peygamberimiz Muhammed'in (SAV) hakkı için Allah'ın(CC) salatı ve selamı geceler ve gündüzler boyunca haşir ve karar gününe kadar onun üzerine olsun. Anında, anında, anında, acilen, acilen, acilen, saatinde, saatinde, saatinde.

Yeminin ArapçasıYeminin Arapçasının Türkçe harflerle yazılışı

Ecibu ya Cibril aleyke esselam ve ya İsrafil aleyke esselam ve ya Mikail aleyke esselam ve ya Azrail aleyke esselam ve ecibu ya muekkiline bi hazel vefk Selhayil, Şemvayil, Şesdayil, Şefvayil, Seyhayil, Sefdayil, Damhayil ve Yedğamhayil aksemtu aleykum bi Melaiketül A'zam, esmeu ve ecibu da'veti ve ahderu hadim hazel yevm Cebrail ve hadimehu Ebyad ma'en en tehduru makami ve takdeu haceti ve hiye Zevacel mesu'd ve bil hayr bi hakki Allah(CC) ve bi hurmeti nebiyyine ve seyyidine Muhammedin Sallallahu Tea'la aleyhi ve sellim madamal leyli ven nehar ila yemil haşri vel karar. El vahen, El vahen, El vahen, El acele, El acele, El acele, Es saete, Es saete, Es saete.

12 . Düzenlediğimiz Yemini okuruz, vefk'i Sandal tütsüsü ile tütsüleriz ve katlarız üzerimizde taşımaya başlarız ve Allah(CC) İsmi Şerifini seçtiğimiz Ay saatinde vefkin adedi olan 66 sefer istediğimiz olana kadar okuruz .

1 yorum:

ataz şafak sezginer dedi ki...

Sizden çok özür dileyerek yazıyorum.
" HAVAS İLMİNDEN BİR BÖLÜM
Bütün dertlerin dermanı, Hastaların ilacı Muhtac ların sığınağı, Kur'anı kerim in kalbi, Sıkıntıların Çaresi, Hastaların şifası, Gözlerimizin Nuru" Olan uygulamada bahsettiğiniz
MÜLK SURESİNDE 4 ADET ALLAH kelimesinden 3 tanesini buldum. 4. ALLAH KELİMESİNİ BULAMIYORUM... Bulduğum ALLAH KELİMESİ 9.- 26.- 28. ayetlerde bulabildim. Lütfen 4. ALLAH kelimesini bulmama yardımcı olurmusunuz ... Verdiğiniz emekler için çok teşekkür ederim..