Bu Blogda Ara

30 Kasım 2009 Pazartesi

B´ planı

B´ planı


''Ve kalu eiza künna ızamen ve rufaten einna lemeb'usune halkan cediyda;

Ve dediler ki: “Biz kemikler (yığını) ve ufantı olduğumuzda mı, gerçekten biz mi halk-ı cediyd/yepyeni bir yaradılış ile ba’solunacaklarız?''. (17:49)

Kimileri Allah'a (T), kimileri Evrime kimileri de Kadere inanmaktalar.

Yaratıcı El Fatır herşeyi Formüllere göre yaratmaktadır,
Sayılar ve Rakamlar.

İnsanı meydana getiren formülün içinde de isimler(ve görevleri) oluşturan harflerden ve matematik formülleri oluşturan sayılardan başka birşey yoktur. Bir çeşit yaratım tekniği ya da inşaa tekniği.

Klavye ve fare aracılığı ve yardımı ile 3 boyutlu bir animasyon filmi
oluşturabilir, Örneğin Nemo diye bir balık yaratabilir,
Bu balığı konuşturabilir ve yüzdürebilirsiniz.
Ya da bir ay yaratabilir bu ayı ortadan ikiye bölüp tekrardan birleştirebilirsiniz.
Bu filmi oluşturmak için kullandığınız malzeme klavyenin üzerindeki harf, rakam, şekil ve sembollerden başka birşey değildir.

''Ve ma kaderullahe hakka kadriHİ, vel Ardu cemiy’an kabdatüHU yevmel kıyameti vesSemavatü matviyyatün Bi yemiyniHİ''

O’nun kadrinin hakkınca Allah’ın hakkını vermediler (Allah’ı hakkıyla tanımadılar)... Kıyamet günü Arz bütünüyle O’nun (kudret) kabzasındadır, Semavat(Semalar) ta O’nun (Bi-) sağ eliyle dürülmüşlerdir... (39:67)

Acaba burada anlatılmak istenen bizim sağ elimizdeki gibi
bir fare olabilir mi?

Bilgisayarların özüne indiğimizde karşımıza 0 ve 1 rakamları çıkmaktadır.
0 Elektrik yok/yok/negatif
1 Elektrik var/var/positif


İnsanın özüne indiğimizde ise karşımıza D.N.A. / R.N.A. gibi
harfler çıkmaktadır.
El Fatır bu harflerle birçeşit "puzzle" yapmakta,
Alak'ı meydana getiren genetik formülleri ve bilgileri O yönlendirmekte..
Böylece Alak'ın görevini ve Yüz'ünü belirlemektedir.

Dünya insanı X ve Y harflerinden yaratılmaktadır.
Evrimin son aşamasındaki bir kadına: Huri / Dilber /.. denilir
Erkeğin son haline ise Civan / Sultan /.. denilir.
Bu şekildeki varlıkların özünde de yine harfler vardır.,
Ama Onları oluşturan harfler belki B.Q. / I.Q. gibi harfleridir.
D.N.A. yerine de G.O.D.?
Allahu Alem.

Kur'anda Evrim/Mutasyon var mıdır?

'Kul kûnu hıcareten ev hadiyda;

De ki: “Taşlar(yığını) ve demir(kütlesi) olun(isterse)!”.

Ev halkan mimma yekbüru fiy suduriküm* feseyekulune men yuiydüna* kulilleziy fetareküm evvele merretin, feseyünğıdune ileyke ruusehüm ve yekulune meta hu* kul asa en yekûne kariyba;

“Yahut sadırlarınızda/içinizde büyük olan bir yaratık(olun)”... Diyecekler ki: “Bizi kim iade edecek(yeniden yapacak) ?”... De ki: “Sizi ilk defa (bu fıtratla) yaratmış olan”... (Şaşkınlık ve alaydan) sana kafalarını sallayacaklar ve derler ki: “Ne zaman o?”... De ki: “Kariyb(yakın) olması umulur”.(17:50+51)

Bu Ayetlere göre vardır.

Ama bu 'Evrim' tesadüfler üstüne kurulmuş birşey değildir,
ve bir adı vardır:

"B" planı, yani;
Bi Kader

"İnna külle şey'in halaknahu Bi kader" (54:49)

Herşey bu Planının bir parçasıdır ve hareket eden herşey programı doğrultusunda bu plana göre hareket etmektedir.


Rabb-ül Alemin buradaki ve her harften Beridir.
Subhan ve Ekber'dir.

Hiç yorum yok: